Zamek w centrum uwagi kamer monitoringu

Zdjęcia i foto: Zamek w centrum uwagi kamer monitoringu Komunikaty sochaczew

W kwietniu operatorzy kamer z Centrum Monitoringu Wizyjnego obsługującego 16 kamer obserwujący najbardziej newralgiczne punkty miast, odnotowali 84 zdarzenia. Łącznie wykroczenia popełniło 147 uczestniczących w nich osób. Wszystkie zostały zgłoszone dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji lub innym odpowiednim służbom.

Największą liczbę zdarzeń stanowiło spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a tam gdzie mocne trunki, to i agresja. Ujawniono 3 przypadki bójek, w których uczestniczyło w sumie 7 osób. Szczególną uwagę CM zwraca na wzgórze zamkowe. Dwie zamontowane tam kamery zarejestrowały kilkanaście osób wchodzących na zamek nocą, jeżdżących po murach rowerami, pijących alkohol. Jak pokazują statystyki, w tej chwili najwięcej zdarzeń ma miejsce właśnie w okolicy wzgórza zamkowego oraz w parku w Chodakowie. Na ul. Traugutta i Warszawskiej kamery najczęściej łapią nocnych amatorów trunków przyciąganych w te okolice nie tylko przez sklepy całodobowe, ale pobliskie bary i puby.

W kwietniu, na prośbę policji, operatorzy przeczesywali miasto w poszukiwaniu młodocianej uciekinierki z zakładu poprawczego w Załuskowie. Natrafili na nią w okolicach dworca PKP.

System monitoringu ma działać prewencyjnie, dlatego na prośbę policji sprawdzano, gdzie najczęściej piesi przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych miejscach. Być może trzeba będzie wrócić do innej, niezwykle skutecznej akcji zatrzymania kierowców jadących bez zapiętych pasów lub wjeżdżających na skrzyżowanie na tzw. późnym żółtym świetle. O każdym takim zdarzeniu (kolor samochodu, jego numer rejestracyjny) operatorzy na bieżąco informują policjantów ustawionych kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem.

W kwietniu operatorzy odebrali też kilka zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców korzystających z całodobowej linii interwencyjnej. Chodziło o zaśmiecanie terenu wokół jednego z bloków przy ul. Grunwaldzkiej, skierowanie patroli policji w rejon pustego biurowca TP SA na osiedlu Żeromskiego, zwrócenie uwagi na pieszych, którzy przechodzą przez jezdnie gdzie chcą i jak chcą.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od czerwca 2012 roku w  sochaczewskim Urzędzie Miasta działa całodobowy numer 0-46 862-36-82, pod który można zgłaszać zdarzenia zaistniałe w obiektach i infrastrukturze stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia mieszkańców. Pod numer można zgłaszać m.in.: poważne awarie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, awarie sieci cieplnej i gazowej, akty wandalizmu, awarie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, zimą informacje o występujących z brzegów wodach rzek czy zatorach kry, dziurach w jezdniach stanowiących zagrożenie dla samochodów itp.

Na terenie miasta, prócz policji, straży i pogotowia, całodobowe dyżury pełnią m.in. pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., firmy SIME dostarczającej gaz oraz zakładu elektrycznego. Miejski telefon interwencyjny wspomaga już istniejący system powiadamiania o groźnych zdarzeniach. Telefon 0-46 862-36-82 jest czynny przez 365 dni w roku, przez całą dobę.

 

Rodzaj zdarzenia    liczba zdarzeń         liczba wykroczeń

Wykroczenia i kolizje w ruchu drogowym:                    7        7

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym                 34      74

Bójki i pobicia                                                         3        7

Niszczenie mienia                                                    1        1

Załatwianie potrzeb fizjologicznych                             0        0

Leżący i nietrzeźwi                                                  8        9

Kradzieże                                                               0        0

Przebywanie na wzgórzu poza godzinami zwiedzania      6        13

Wprowadzanie psów na teren obiektu zabytkowego       1        1

Inne niedozwolone zachowanie w miejscu publicznym     4        10

Uszkodzone znaki drogowe                                         8        8

Chodzenie po murach ruin zamku                                 0        0

Leżące martwe zwierzęta                                           0        0

Pożary i podejrzenie pożaru                                        1        1

Żebrzący                                                                1        2

Inne                                                                      10      14

Razem zdarzenia / wykroczenia                                  84      147

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy