Zapraszamy do zdawania egzaminu na KARTĘ PŁYWACKĄ

Zdjęcia i foto: Zapraszamy do zdawania egzaminu na KARTĘ PŁYWACKĄ NGO lokalne sochaczew

Chcieliśmy Państwu przypomnieć, że w naszej jednostce jest możliwe przejście egzaminów na kartę pływacka oraz specjalną kartę pływacką. Chętne osoby w każdej chwili mogą przystąpić do egzaminu na Pływalni Orka w Sochaczewie zgłaszając się do dyżurującego Ratownika WOPR.

Karta pływacka – rodzaj niewymaganego prawem powszechnym, wewnętrznego dokumentu WOPR, poświadczającego umiejętność pływania osoby, której została wydana. Jest w kolorze białym z niebieskim krzyżem w tle. Po zdaniu egzaminu wystawia ją ratownik WOPR w punkcie zdobywania kart pływackich.

Wymagania

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m stylem grzbietowym. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m. Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody – start z wody. Obowiązki posiadacza karty pływackiej[edytuj]

Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest:

Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie. Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania. Dodatkowe informacje

Karta pływacka jest ważna bezterminowo. Koszt wyrobienia: 25 zł (na terenie całej Polski). Kiedyś była wymagana by wypożyczyć łódkę, kajak lub małą żaglówkę (do 10m² żagla). Posiadanie karty pływackiej jest wymagane do podjęcia kursu Młodszego Ratownika WOPR.

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz spełni następujące wymagania:

Przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m. Przepłynięcie pod wodą 15 m. Zanurkowanie na głębokość co najmniej 3m po starcie z powierzchni wody. Specjalną kartę pływacką bez konieczności zdawania egzaminu może otrzymać osoba która ukończyła 12 lat i posiada aktualną klasę sportową w pływaniu, bądź osoba posiadająca stopień co najmniej młodszego ratownika wodnego.

Cena specjalnej karty pływackiej (żółtego czepka) wynosi 40 PLN.

Obowiązki posiadacza karty pływackiej[edytuj]

Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest:

Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie. Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania. Posiadacz specjalnej kart pływackiej ma prawo pływać w żółtym czepku z czarnym paskiem.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy