Zapraszamy na Otwarty Turniej Warcabowy - 13.08.2012

Zdjęcia i foto: Zapraszamy na Otwarty Turniej Warcabowy - 13.08.2012 Inne sporty sochaczew

Już jutro zapraszamy na kolejny turniej warcabowy. W hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 we wtorek 14.08 o godz. 11.00 odbędą się kolejne zmagania warcabistów w ramach „Wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji”.
Dla zwycięzców oczywiście nagrody i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie zapraszamy.

A tymczasem przedstawiamy kolejną dawkę ciekawostek o tej dyscyplinie sportu. Tym razem to „Międzynarodowe zasady gry w warcaby”(w oparciu o Kodeks Warcabowy Polskiego Towarzystwa Warcabowego)

1. Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami (przeciwnikami) nazywanymi warcabistami (warcabistkami w wypadku kobiet), które wykonują ruchy bierkami (warcabami) na kwadratowej planszy zwanej warcabnicą.
2. Plansza kwadratowa (warcabnica) służąca do gry w warcaby jest podzielona na 100 (warcaby międzynarodowe) lub 64 (warcaby klasyczne) równych pól (kwadratów) na przemian jasnych i ciemnych.
3. Gra w warcaby odbywa się jedynie na ciemnych polach, nazywanych aktywnymi polami.
4. Warcabnica musi być ustawiona między graczami w ten sposób, że każde pierwsze lewe pole dla każdego z graczy jest polem ciemnym.
5. Do gry w warcaby używane są warcaby (kamienie) jasne i warcaby (kamienie) ciemne. W warcabach międzynarodowych każdy gracz dysponuje 20 kamieniami, zaś w warcabach klasycznych 12 kamieniami. Przed rozpoczęciem partii kamienie są rozkładane na najbliższych, każdemu z graczy, rzędach (liniach) na ciemnych polach tak by dwa środkowe rzędy pozostały puste.
6. W czasie gry w warcaby rozróżniamy następujące warcaby :
• warcaby zwykłe - kamienie
• warcaby uprzywilejowane - damki.
Kamienie i damki różnią się sposobem poruszania i bicia. Przesunięcie warcaby z jednego pola na inne nazywamy ruchem.
7. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi warcabami. Pierwszy ruch wykonuje zawsze gracz grający białymi warcabami. Wykonanie ruchu jest obowiązkowe - gracz nie może się z przypadającego nań ruchu zrzec.
8. Kamień może poruszać się po przekątnej tylko do przodu na wolne pole następnej linii.
9. W sytuacji gdy kamień dostanie się na pole przemiany (ostatnia przeciwległa linia w stosunku do linii wyjściowych tzw. podstawa przeciwnika), to staje się damką. W celu odróżnienia damki od kamienia na kamień ulegający przemianie nakłada się warcabę tego samego koloru - czyli koronę damki.
10. Nowo utworzona damka może wykonać ruch w następnym posunięciu po wykonaniu ruchu przez przeciwnika.
11. Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach (do przodu i do tyłu) na dowolne wolne pole.
12. Jeżeli kamień znajduje się w sąsiedztwie po przekątnej warcaby przeciwnika, za którą jest wolne pole, to może on przeskoczyć przez tę warcabę i zająć to wolne pole. Warcaba przeciwnika po wykonaniu ruchu jest usuwana z warcabnicy. Całość operacji nazywa się zbiciem. Zdjętą z warcabnicy warcabę uważa się za zbitą. Zbicie może być wykonane do przodu lub do tyłu.
13. Jeżeli damka po przekątnej znajduje się bezpośrednio lub w dalszym sąsiedztwie warcaby przeciwnika, za którą jest jedno lub więcej wolnych pól, to może prze skoczyć przez tę warcabę i zająć dowolne wolne pole na tej przekątnej. Warcaba przeskoczona jest zdejmowana z warcabnicy. Całość operacji nazywana jest zbiciem przez damkę. Zbicie może być wykonane do przodu lub do tyłu.
14. Zarówno kamień jak i damka mogą wykonywać w jednym ruchu zbić wielokrotnych o ile zachowane są warunki wymienione w pkt-ach 12 i 13, przy czym w czasie wielokrotnego bicia wolno przechodzić wielokrotnie przez to samo pole, ale nie przez tę samą warcabę przeciwnika, zaś przeskoki p rzez własne warcaby są niedozwolone. Zbite warcaby przeciwnika wolno usunąć z warcabnicy dopiero po zakończeniu bicia (zasada tureckiego bicia).
15. Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu (zasada przymusu bicia).
16. W wypadku gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości warcab przeciwnika, to obowiązkowym jest bicie większej ilości warcab (zasada bicia większości). Przy czym damka nie ma przywileju pierwszeństwa wykonania bici a przed biciem kamieniem.
17. Jeżeli gracz ma dwie lub więcej możliwości bicia takiej samej ilości warcab przeciwnika, to może wybrać jedną z nich.
18. Jeżeli kamień (zwykła warcaba) przechodzi w czasie bicia przez jedno (z czterech) pól przemiany (w podstawie przeciwnika) i kontynuuje bicie to nie ulega przemianie w damkę i nadal pozostaje kamieniem (zwykłą warcabą).
19. Partia warcabowa może się zakończyć wygraną jednego z graczy lub remisem (wynik nierozstrzygnięty).
20. Gracza uznaje się za zwycięzcę w partii jeśli jego przeciwnik nie może wykonać ruchu z powodu:
• braku warcab (wszystkie zostały zbite),
• braku możliwości wykonania ruchu ponieważ jego warcaby zostały zablokowane (nie ma wolnych pól do ruchu),
w pozostałych przypadkach partię uznaje się za zakończoną wynikiem remisowym.
Zaczerpnięte ze strony www.warcaby.beep.pl ; http://warcaby.pawlata.pl/zasady.php

 

Informacje dodatkowe
  0
  Oceń
  (0 głosów)

   

  Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:  wybieram się tam!

  Opinie i komentarze użytkowników (0)

  skomentuj ten artykuł

  e-Sochaczew.pl poleca filmy