Zaproszenie do udziału w Projekcie "Moc doceniana"

Zdjęcia i foto: Zaproszenie do udziału w Projekcie "Moc doceniana" Wystawy, projekty sochaczew


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „MOC DOCENIANIA”.


Projekt skierowany jest do rodzin zastępczych z powiatu Sochaczewskiego, które chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności  komunikacyjne w rodzinie, podnieść pewność siebie i umiejętność doceniania zarówno siebie i swojej roli w rodzinie jak i innych członków rodziny. Ważnym elementem naszego projektu jest  również integracja rodzin zastępczych.


Projekt obejmuje następujące działania:

 1. pięciodniowy wyjazd rekreacyjno – terapeutyczny pod hasłem: „Doceniajmy” do Ośrodka Wypoczynkowego Piecki nad mazurskim jeziorem w terminie do 26 do 30 sierpnia 2019 r., połączony z programem warsztatów dla rodziców zastępczych i dzieci, wycieczkami po okolicy, ogniskiem i dyskoteką. (zakwaterowanie w domach campingowych cztero i sześcioosobowych z łazienkami – szczegóły na www.owpiecki.pl),

 2. jeden stacjonarny warsztat dla rodziców zastępczych pod hasłem „Bezpieczne wychowanie z telefonem i komputerem” połączony z animowanymi zajęciami dla dzieci i wyjazdem do parku trampolin w Warszawie. Planowany termin: 15 września 2019 r.,

 3. jeden stacjonarny warsztat dla rodziców zastępczych z udziałem pracowników PCPR w Sochaczewie pod hasłem „Współpracujmy i doceniajmy” połączony z zajęciami edukacyjnym dla dzieci (JUNIOR ODKRYWCA) i ogniskiem na zakończenie projektu. Planowany termin – 5 października 2019 r.


Wiemy, jak ważna jest dla każdego rodzica zastępczego chwila wytchnienia, dlatego dodatkowo każdy rodzic uczestniczący w projekcie otrzyma bilety do kina na dowolnie wybrany seans filmowy, do wykorzystania w okresie od wrzesień – październik 2019 r., a nasze Stowarzyszenie w razie potrzeby zapewni opiekę dla dziecka/dzieci, na czas wyjścia rodziców do kina.


Koszt udziału w projekcie to:

 • dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia:  50 zł.- osoba dorosła i 25 zł – dziecko.

 • dla członków Stowarzyszenia:  25 zł. – osoba dorosła, dziecko – bezpłatnie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Chętni mogą zgłaszać swój udział mailowo pod adresem: stacjadom@onet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:  536 933 077, lub 602 745 827. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, liczbę osób biorących w projekcie, w tym liczbę dzieci. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 lipca 2019 r. Liczba miejsc ograniczona.


W przypadku zgłoszeń mail’owych prosimy dodatkowo o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych przez Państwa danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia zgłoszenia i ewentualnego udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu zgłoszonej rodziny do udziału w projekcie będziemy informować mailowo i telefonicznie najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2019 r.


Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających chęć udziału w projekcie „MOC DOCENIANIA” jest Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom z siedzibą
  w Sochaczewie przy ul. J. Piłsudskiego 65;

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych zakwalifikowanie rodziny do udziału w  projekcie;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody;

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem przy organizacji wyjazdu oraz Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w związku z rozliczaniem dotacji, z której wyjazd jest finansowany.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie,  nie dłużej jednak niż do zakończenia prowadzonego naboru rodzin do udziału w projekcie .

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie;

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one przetwarzane w żadnym innym celu.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy