Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.1.16.2016

Przedmiotem zamówienia jest zakup rębaka do gałęzi przeznaczonego do współpracy z ciągnikiem o mocy 150 KM, zawieszanego z tyłu ciągnika.

Rębak do gałęzi musi spełniać poniższe warunki oraz parametry techniczne:

Rębak do gałęzi fabrycznie nowy -  rok produkcji 2016

1) średnica rozdrabnianych gałęzi - 160 mm;

2) wydajność  - do 12 m³/h

3) noże tnące obustronnie ostrzone;

4) sposób podawania - hydrauliczny;

5) rodzaj napędu - z WOM od ciągnika - długość WOM dostosować do ciągnika będącego w posiadaniu Zamawiającego tj. New Holland T6.165

6) rura wyrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360º

2. Dostawca przeprowadzi próby techniczne i pokaz działania sprzętu oraz przeprowadzi szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia w miejscu dostawy.

3. Rębak musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się urządzenia pochodzącego z produkcji jednostkowej, w ramach której zmienione zostały parametry rębaka pod kątem spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Rębak musi posiadać dokumenty potwierdzające w pełni legalne pochodzenie, spełniać obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE. Rębak nie może być w żadnym elemencie uszkodzony, musi być sprawny i gotowy do pracy.

4. Dostawca zapewni bezpłatny pierwszy przegląd techniczny.

5.Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na rębak będący przedmiotem zamówienia i zapewni dostawę części zamiennych i podzespołów również w okresie pogwarancyjnym.

6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył kompletne urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pow. sochaczewski na koszt własny. 

  Termin realizacji zamówienia: 14 dni od zawarcia umowy

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2016 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Wszystkie dokumenty związane z zapytaniem ofertowym znajdują się w załącznikach 


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (5)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy