Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.1.10.2017

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rybno”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Rybno, dostawa wraz z transportem, rozładunkiem kruszywa drogowego (granit, melafir lub pokrewne) spełniającego normę PN-EN 13242 o frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości 500 ton.

2.1  Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm dla tego rodzaju kruszywa, które należy dostarczyć Zamawiającemu.

2.2 Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, szkła ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych zanieczyszczeń (plastik, guma). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń, Zamawiający będzie żądał usunięcia tych zanieczyszczeń.

2.3 Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie,  transport i rozładunek kruszywa na wskazanych przez Zamawiającego drogach i miejscach na terenie gminy Rybno.

Nie przedstawienie dokumentów z ważenia kruszywa dostarczanego każdym samochodem przed rozładunkiem na drodze, może spowodować odmowę odbioru kruszywa.

2.4 Odbiór kruszywa na drogach odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Rybno, sukcesywnie w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od podpisania umowy  do dnia 30.06.2017 r.

2.5 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady deszczu), Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Dostawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa do odwołania.


Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2017 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (4)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy