Zasady udzielania pomocy społecznej

Zasady udzielania pomocy społecznej.


Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:


  • osoby zainteresowane

  • jej przedstawiciela ustawowego

  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

CDN.                                                                                                     mgr Zbigniew Madej

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy