Zawód dla Ciebie - Technik rachunkowości w Iwaszkiewiczu

Zdjęcia i foto: Zawód dla Ciebie - Technik rachunkowości w Iwaszkiewiczu Edukacja sochaczew

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie zaprasza absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w Technikum Rachunkowości. Szkoła posiada tradycje w kształceniu przyszłych księgowych od 60 lat. Aktualnie na rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów oraz księgowych a od  roku 2019/2020 zawód księgowego zdobędziesz tylko w technikum rachunkowości, ponieważ  został on wyłączony z  zawodu technika ekonomisty.

Jeżeli jesteś:

v  zorganizowany,

v  dokładny,

v  lubisz pracę przy komputerze,

v  interesujesz się biznesem,

v  lubisz pracę z dokumentami ,

wybierz właśnie tę szkołę bo to najtrafniejszy  wybór. Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że współczesny rynek pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę, w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

Nauka trwa 5 lat w ciągu których zdobędziesz wiedzę o:

v  sprawozdawczości i analizie finansowej,

v   przeprowadzaniu inwentaryzacji,

v  zasadach prowadzenia biura rachunkowego i podatkowego,

v  ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w programach finansowo – księgowych

v  głębisz podstawy przedsiębiorczości  i działalności gospodarczej,

v  poznasz zasady naliczania podatków ,

v  poznasz zasady naliczania wynagrodzeń,

W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu podstaw ekonomii i statystyki, prowadzenia w firmie spraw kadrowych, płacowych, gospodarki finansowej, ksiąg rachunkowych i analizy finansowej, język angielski w biznesie oraz obsługa programu PŁATNIK i nowoczesnych programów finansowo-księgowych firmy InsERT: RACHMISTRZ, SUBIEKT, GRATYFIKANT, REWIZOR. 8-tygodniowa praktyka zawodowa organizowana jest przez szkołę w atrakcyjnych firmach na terenie Warszawy, Sochaczewa i okolic. 

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język obcy

 

W technikum rachunkowości realizowana jest innowacja pedagogiczna  Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo gdzie będziesz mógł w sposób praktyczny zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej firmy.

Wiedza i umiejętności zdobyte w zawodzie technik rachunkowości pozwolą Ci uzyskać dwie kwalifikacje:

  1. v  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych/(Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej).
  2. v   .EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (Egzamin pod koniec I semestru klasy piątej).

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy - technik rachunkowości. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Egzamin zawodowy jest dla ucznia technikum obowiązkowy.  Nie przystąpienie do egzaminu oznaczać będzie brak promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który w technikum uzyska kwalifikacje zawodowe będzie z kolei korzystał z preferencji na maturze – nie musi zdawać przedmiotu dodatkowego.

I co dalej…?

Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów otrzymasz tytuł technika rachunkowości co zapewni Ci możliwość podjęcia stabilnego zatrudnienia na stanowiskach finansowo-księgowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w instytucjach państwowych – bankach, urzędach skarbowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  Oczywiście możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach ekonomicznych lub realizować ścieżkę własnej kariery zawodowej.

Polska jest jednym z największych centrów outsourcingowych usług rachunkowych w Europie – zatem specjalistom w tej dziedzinie nie grozi utrata pracy, a zajęcia z języków obcych umożliwią Ci pracę w międzynarodowym środowisku.

 

Serdecznie zapraszamy do nauki w zawodzie technik rachunkowości w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w roku szkolnym 2020/2021

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy