Zdiagnozowane zagrożenie w Gminie Teresin: akcja policji

/ 2 komentarzy / 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Zdiagnozowane zagrożenie w Gminie Teresin: akcja policji Komunikaty sochaczew

W Gminie Teresin zdiagnozowano problem, który wbrew pozorom może powodować duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Mamy zresztą wrażenie, że nie dotyczy on wyłącznie tego terenu. W każdym razie dzielnicowe posterunku policji w Teresinie rozpoczęły akcję, której celem jest nakłonienie mieszkańców do prawidłowego oznakowania swoich nieruchomości. Chodzi tu zarówno o konieczność zamontowania tabliczki z numerem posesji i ulicą, jak i jej oświetlenie. Policjantki zapowiadają stosowanie wobec wszystkich, którzy nie przestrzegają przepisów, zarówno środków oddziaływania wychowawczego, jak i kar grzywny.

 

Zgodnie z art. 64 kodeksu wykroczeń, kto nie umieszcza na swojej nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy (lub miejscowości), podlega karze grzywny do 250 zł. Zgodnie z § 2 tego przepisu tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia wspomnianej tabliczki (chyba, że ulica, przy której posadowiona jest posesja jest na tyle dobrze oświetlona, że czytelność tabliczki nie budzi zastrzeżeń). Dodajmy, że zgodnie ze wspomnianym artykułem obowiązkiem posiadacza czy administratora nieruchomości jest utrzymanie tabliczki w należytym stanie, niedopuszczalne są złuszczenie farby czy zabrudzenia, np. przez ptaki.

W Gminie Teresin zjawisko nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie jest na tyle duże, że powoduje poważne zagrożenie dla mieszkańców wsi i dzielnicowe tutejszego posterunku policji sierżant Anna Opęchowska-Ciak oraz sierżant Anna Lis, rozpoczęły akcję „Oznakuj swoją posesję”, w której nie kryją, że poza środkami wychowawczymi, mogą w osiągnięciu zamierzonego celu sięgać również po karę grzywny.

 

Oto cała treść pisma obu dzielnicowych kolportowanego na terenie gminy:

OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ

Dzielnicowe z Posterunku Policji w Teresinie mając na uwadze realizację planu działania priorytetowego dotyczącego obowiązku oznakowania obiektów prowadzą działania mające na celu wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia na terenie gminy Teresin.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 64 par. 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem, podlega karze. Niestosowanie się w/w osób do przepisów będzie skutkowało stosowaniem wobec nich środków oddziaływania wychowawczego, a także karami grzywny.

Zdiagnozowany problem przy charakterystycznym dla miejscowości naszej gminy rozproszeniu terenowym nieruchomości, stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi podczas kacji służb ratunkowych, których czas przyjazdu na miejsca zdarzeń jest nierzadko wydłużony z powodu poszukiwania miejsca interwencji.

Wyrażamy przekonanie, że w/w działanie pomoże nam w realizacji zakładanego celu. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości przyczyni się do podniesienia poziomu działania służb ratunkowych, m. in. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz Policji, dzięki możliwości szybszego dotarcia do miejsca zdarzenia, co jest zgodne z państwa powszechnym oczekiwaniem w zakresie czasu reakcji i szybkości podejmowania przez te służby interwencji. 

 Z poważaniem dzielnicowe PP Teresin

Sierż. Anna Opęchowska-Ciak, sierż. Anna Lis.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

margot45margot45
+1

Po zdjęciu sądząc, myślałam, ze znowu kogoś drzewa napadły i trzeba je było zlikwidować w przyspieszonym tempie....

(2017-10-18 12:30)
macieksmacieks
+1

Myślałem, że zdiagnozowany został problem braku oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Paprotni. Szkoda, ze w tym nikt nie upatruje zagrożenia bezpieczeństwa

(2017-10-18 13:43)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy