ZDOBĄDŹ ZAWÓD!

Zdjęcia i foto: ZDOBĄDŹ ZAWÓD! Rekreacja sochaczew

Informujemy, że rozpoczynamy nabory na szkolenie ratowników wodnych w Sochaczewie. Pierwsze spotkanie (zajęcia organizacyjne i test wstępny w wodzie), planowane jest dnia 10 maja (niedziela) o godz. 11.00 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie.


Zajęcia prowadzone będą w niedziele. Przewidywany termin zakończenia szkolenia -  czerwiec 2015.


Sochaczewskie WOPR wspólnie z organem prowadzącym szkolenie ustala następujące zasady szkolenia ratowników wodnych


1.     Do udziału w szkoleniu można zakwalifikować osobę, która ukończyła 17 lat.

2.     Dopuszczenie do egzaminów końcowych jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z obowiązującymi aktami prawa (poszerzonymi o dodatkowe treści i umiejętności), po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.

3.     Kursanci, po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

4.     Kandydaci na ratowników są zobowiązani do:

·         złożenia wypełnionego oświadczenia zgłoszeniowego;

·         posiadania członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego;

·         wpłaty 500 zł. (zaliczki) na poczet kosztów kursu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia,

uiszczenia całej kwoty tj. 1200 zł najpóźniej w dniu wskazanym przez biuro Sochaczewskiego WOPR na konto bankowe 30 1240 1822 1111 0010 3634 6906

Przed przystąpieniem do szkolenia należy zapoznać się z regulaminem i programem szkolenia, harmonogramem zajęć.

            Organ prowadzący: Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

nr DRiOL-NRGW-0272-59/2014 z dnia 01 wrzesień 2014 r.

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (4)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy