Zespół Szkół RCKU „Ogrodnik” godnie uczcił 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez

/ 9 zdjęć
Zdjęcia i foto: Zespół Szkół RCKU „Ogrodnik” godnie uczcił 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Spotkania, jubileusze sochaczew
+4

Uroczystości patriotyczne, mające godnie uczcić jubileusz 100-lecie odzyskania Niepodległości, zostały zaplanowane na 9 listopada 2018 r. Program składał się z dwóch części: odsłonięcia tablicy okolicznościowej na dziedzińcu szkolnym i części artystycznej w świetlicy.

Na dziedzińcu, wokół głazu z tablicą pamiątkową, zgromadziła się cała społeczność szkoły: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, licznie przybyli emerytowani nauczyciele, a także uczniowie, rodzice i pracownicy niepedagogiczni.

O godzinie 10:00, wprowadzenie sztandaru szkoły, rozpoczęło podniosłą ceremonię odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Następnie, przy dźwięku fanfar dokonano prezentacji i podniesienia flagi państwowej na maszt, po czym chór i wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy w pełnym brzmieniu.

Dyrektor Marek Wernicki rozpoczął swoje wystąpienie od powitania gości: wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, proboszcza ks. kan. Piotra Żądło, radnego Sejmiku Mazowieckiego Łukasza Gołębiowskiego, dyrektor PZE Urszuli Opasiak oraz przewodniczącej Rady Rodziców Małgorzaty Gajewskiej. Następnie w podniosłym tonie mówił o odrodzeniu się Rzeczpospolitej po 123 latach niewoli, radości naszych przodków z odzyskanej niepodległości i znaczeniu wolności dla narodu. Wspomniał najbardziej zasłużone postaci tamtych czasów, a także bezimiennych bohaterów walki o niepodległość: „Naszych przodków pielęgnujących i szerzących polską mowę, tradycję i kulturę, czyli to, co dla przetrwania Narodu najważniejsze.” Zebrani dowiedzieli się, że głaz z tablicą i maszt flagowy, to zalążek miejsca godnych obchodów świąt państwowych i szkolnych. „Pragniemy uczyć i przypominać młodzieży o tradycji i dobrych wzorach, chcemy wychowywać w duchu patriotyzmu, aby nasi uczniowie byli dumni z tego, że są Polakami.” Po znalezieniu funduszy na jego urządzenie, patio szkolne będzie także miejscem rekreacji i wypoczynku.

Tablicę, będącą „hołdem składanym naszym przodkom za najcenniejszy dar jakim jest wolność”, odsłonili przedstawiciele całej społeczności szkolnej: rodzic pan Marek Barlak, wieloletni nauczyciel pan Henryk Szczych oraz najlepsze uczennice technikum i liceum: Klaudia Barlak i Katarzyna Kaczyńska.

Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. kan. Piotr Żądło.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali podniosły charakter uroczystości. Zauważyli wspaniałą postawę uczniów i ich godne zachowanie, stosowne do rangi wydarzenia.

Na zakończenie tej części uroczystości ks. proboszcz w specjalnym wystąpieniu zawierzył Ojczyznę i społeczność Szkoły opiece Matki Bożej, a zebrani odmówili w tej intencji antyfonę „Pod Twoją obronę”.

Następnie wszyscy mieli możliwość obejrzenia pięknej, wzruszającej części artystycznej „Drogi do wolności”. Spektakl obejmował różne formy ekspresji artystycznej: śpiew, taniec i teksty literackie w przepiękny sposób ze sobą splecione i po mistrzowsku wykonane przez uczniów na tle prezentacji multimedialnej. Należy podkreślić, że, panie Beata Roznowska i Katarzyna Miłkowska, odpowiedzialne za przygotowanie części artystycznej, zaprosiły uczniów do współtworzenia scenariusza. Nostalgiczne listy zesłańców syberyjskich i żołnierzy walczących na froncie, wzruszające piosenki oraz taniec symbolizujący uciemiężenie i zrywanie okowów niewoli publiczność odebrała w wielkim skupieniu i ze wzruszeniem. Na zakończenie dyrektor Marek Wernicki, podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości. 

Społeczność ZS RCKU pragnie serdecznie podziękować Elżbiecie Kropiak za pomysł jubileuszu, Remigiuszowi Szafrańskiemu za pozyskanie głazu, opracowanie scenariusza odsłonięcia tablicy i kierowanie pracami przygotowawczymi. Składa również podziękowanie firmie „Ziel-Bud” z Warszawy za podarowanie i osadzenie głazu oraz firmie „Krusz-Garden” Krzysztofa Pyraka za podarowanie kruszywa i innych materiałów do urządzenia jego otoczenia.

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy