Zgłoś rasizm

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło kampanię „Racism. Say it to fight it” (Rasizm. Walczę. Nie milczę). Akcja skierowana jest do cudzoziemców, dlatego uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa. Informacje o kampanii będą rozpowszechniane na plakatach, billboardach. Ulotki i plakaty będą również dostępne w jednostkach Policji, urzędach, uczelniach i w innych instytucjach publicznych. Na stronie internetowej www.reportracism.pl cudzoziemcy mogą znaleźć informacje, czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa dowie się, jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji, w tym także Policji. Na stronie znajdują się również informację, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania. Strona jest dostępna w dziesięciu wersjach językowych: po angielsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku, polsku, arabsku, francusku, ormiańsku, chińsku i turecku.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Autor tego artykułu: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy