Zostaw 1 % w Sochaczewie

Zdjęcia i foto: Zostaw 1 % w Sochaczewie NGO lokalne sochaczew

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, do przekazania 1 % swojego podatku na działalność wybranej lokalnej organizacji pozarządowej. A wybór jest spory, jesteśmy przy tym przekonani, że warto wesprzeć każdą z sochaczewskich OPP. To w pewnym sensie tak, jakbyśmy pomagali sami sobie. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę, że wiele z organizacji pozarządowych również z naszego regionu w dużej mierze funkcjonuje, realizując swoje pożyteczne cele, właśnie dzięki środkom z 1 %.

 

Poniżej lista sochaczewskich organizacji pozarządowych, którym mogą Państwo pomóc jednym procentem swojego podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę numer KRS.

 

Hufiec Sochaczew Chorągwi Mazowieckiej Związku Polskiego

KRS 0000291419

Do sensu i potrzeby działalności Hufca ZHP Sochaczew chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Na przestrzeni wielu lat prężne funkcjonowanie tej organizacji przy Hanki Sawickiej w naszym mieście tysiące razy udowodniło pożytek, jak niesie dla wychowania młodych pokoleń sochaczewian. Jak wyjaśnia komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski, pieniądze z 1 % przede wszystkim pomagają w organizacji wyjazdów letnich dla dzieci, z których korzystać może, i korzysta, każdy, nie tylko młodzi harcerze. W zeszłym roku z tego źródła Hufiec dysponował dodatkową kwotą około 7 500 zł, która wsparła organizację obozów letnich, w tym zakup odpowiedniego sprzętu, dla 400 dzieci.

 

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt NERO

KRS 0000317840

Fundacja NERO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wysoko cenionych organizacji zajmujących się pomocą bezdomnym i cierpiącym, źle traktowanym zwierzętom na terenie całego powiatu sochaczewskiego. Zasadniczym celem prowadzonej przez Jadwigę Wiśniewską fundacji jest bezpieczna adopcja (organizacja podejmuje szereg działań, by jej podopieczni trafili do sprawdzonych domów i rodzin), a także sterylizacja i chipowanie zwierząt. W ubiegłym roku z tytułu 1 % NERO otrzymała około 25 tysięcy złotych, które umożliwiły leczenie, szczepienie, sterylizację i kastrację oraz chipowanie wielu psów i kotów. Środki z jednego procenta ułatwiają też Fundacji wyżywienie podopiecznych oraz niezbędne remonty boksów. W tej chwili pod opieką NERO przebywają 42 dorosłe psy, 6 szczeniaków, 17 kotów, a dodatkowo organizacja finansuje pobyt kilku psów w domach tymczasowych oraz sterylizację i kastrację, a także wyżywienie niezliczonej rzeszy kotów dziko żyjących.

 

Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

KRS 0000005220

Bardzo potrzebna organizacja zajmująca się organizacją dziennego pobytu dla osób cierpiących na Chorobę Alzheimera, a także niosącym wsparcie dla rodzin chorych.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie

KRS 0000112347

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie powstało po to, by wesprzeć działalność, a przede wszystkim wyposażenie placówki. Z myślą o uczynieniu z tej szkoły prawdziwej perełki, powstało stowarzyszenie przyjaciół, często rodziców uczęszczających tu uczniów, a także członków kadry, którego misją jest zbieranie środków i energii, by umożliwić maksymalny rozwój szkoły, koncerty na najwyższym poziomie, zakup instrumentów i dodatkowego sprzętu, które umożliwiają pełną, nowoczesną muzyczną edukację. Dzięki środkom z 1 % stowarzyszenie mogło m. in. zakupić fortepian dla szkoły.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”

KRS 0000103973

Dobrze znana zwłaszcza w Chodakowie, gdzie posiada siedzibę, organizacja, zajmująca się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia. Pieniądze z jednego procenta służą wyłącznie organizacji tych zajęć, w dużej mierze warunkują byt stowarzyszenia, które dysponuje bardzo skromnymi środkami. W 2016 roku „Przystań” z tego źródła otrzymała około 6000 złotych, które wsparły podstawowe funkcjonowanie świetlicy (zakup artykułów plastycznych, biurowych, szkolnych, opłacenie ZUS-u, podatków i innych najpilniejszych wydatków). W ubiegłym roku stowarzyszenie organizowało zajęcia pozaszkolne dla 25 dzieci. W godzinach 13.00 – 17.00 mali podopieczni mogą w swojej „Przystani” zjeść, odrobić lekcje, pouczyć się, rozwinąć pasje, uczestniczą też w zajęciach profilaktycznych i socjoterapeutycznych, chroniących przed narkomanią i innymi uzależnieniami. Naprawdę, warto im pomóc.

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie

KRS 0000290625

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie cieszy się coraz większą popularnością. Organizacja zajmuje się tworzeniem oferty twórczego spędzania czasu przez starszych mieszkańców Sochaczewa. Członkowie mają możliwość uczestniczenia w szeregu rozwijających zajęć, między innymi komputerowych czy plastycznych. UTW organizuje wystawy malarskie, wernisaże, spotkania z ciekawymi ludźmi, również z osobami, które dzielą się swoją profesjonalną wiedzą na temat utrzymania w dobrym stanie zdrowia podczas jesieni życia. Członkowie UTW spędzają czas wspólnie, czego wartości nie da się przecenić, zawiązują przyjaźnie, uczą się i rozwijają swoje talenty, wyjeżdżają na wiele wycieczek, również na dłuższe pobyty o charakterze sanatoryjnym. Uniwersytet Trzeciego Wieku z natury rzeczy dysponuje skromnymi środkami, każda złotówka jest tu na wagę złota. Dlatego zachęcamy do przekazania 1 % podatku na działalność tej wyjątkowej i sprawdzonej organizacji.

 

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

KRS 0000487697

Stosunkowo młoda organizacja zajmująca się wspieraniem lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych, podejmujących inicjatywy i wdrażających projekty integrujące i inspirujące mieszkańców z małych miejscowości. Pieniądze z 1 % mają w całości finansować te działania. Organizacje będące członkami POPPS to: Stowarzyszenie „Nad Bzurą”, AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic, Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona, Fundacja Zielona Polana, Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna”, Fundacja Amigo, Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa, Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, Stowarzyszenie „Przez Sport W Przyszłość”, Uczniowski Klub Sportowy „GravityBreak”, Fundacja Niepokalanej, Fundacja Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży M.A.M., Konfraternia św. Rocha, Fundacja Wesoła Chata.

 

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”

KRS 0000109603

Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej bez względu na wiek. „Jutrzenka” organizuje zawody i imprezy sportowe, inspirujące i rehabilitujące niepełnosprawnych mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

 

Organizacje o charakterze krajowym z oddziałami w Sochaczewie:

 

Polski Czerwony Krzyż (Zarząd rejonowy w Sochaczewie)

KRS 0000225587

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (koło Sochaczew)

KRS 0000163347

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie

KRS 0000455710

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie)

KRS 0000134684

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy