Związkowcy piszą do NFZ

Związki Zawodowe działające przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie wystosowały apel do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz. Czytamy w nim:

Nasze wystąpienie wynika z troski o dobro pacjentów a także ze znajomości praktycznego funkcjonowania opieki medycznej na poziomie lokalnym.  Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze usług medycznych pozwala nam na przedstawienie w pełni uzasadnionej opinii popierającej nasz apel.

Uważamy obecnie funkcjonujące wyceny procedur medycznych za niesprawiedliwe, ponieważ nie uwzględniają one rosnących kosztów składających się na funkcjonowanie szpitali. Zauważamy, iż wycena procedur jest jednakowa dla prywatnych lecznic specjalizujących się w jednodniowych zabiegach i pracujących w systemie 8-godzinnym, jak też i dla szpitali, które muszą utrzymywać prace w systemie całodobowym. Niewątpliwie koszt prowadzenia działalności całodobowej jest nieporównywalnie większy. Wpływa to na koszt dostępnej diagnostyki w zakresie badań laboratoryjnych, Rtg i CT, jak też całodobową dostępność dla każdego pacjenta w razie wystąpienia problemów zdrowotnych czy potrzeby ratowania życia. Szczególnie zwracamy uwagę na zaniżone finansowanie działalności Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ponieważ koszt ich funkcjonowania jest nieporównywalnie większy, a wynika to z faktu, iż trafiają tu wszystkie nagłe przypadki występujące w leczeniu medycznym, łącznie z zjawiskami kwalifikującymi się do izby wytrzeźwień. Zauważamy, że nawet powikłania lecznicze jakie często występują po zabiegach medycznych wykonywanych w prywatnych lecznicach są leczone w publicznych szpitalach, ponieważ dla prywatnych podmiotów są one nieopłacalne z przyczyn ekonomicznych. Kryterium opłacalności prowadzi do narzucania biznesowego spojrzenia na funkcjonowanie służby zdrowia, co przy niedostatecznej wycenie usług medycznych odbija się w konsekwencji negatywnie na pacjentach. Jako przykład braku sprawiedliwości w finansowaniu szpitali przywołujemy przykład ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, gdzie w ostatnim czasie wystąpił brak płatności za nadwykonania z roku 2012 i pierwszej połowy 2013 r., a przecież nadwykonania nie wynikały z błędów organizacyjnych placówki tylko z konieczności zapewnienia opieki zdrowotnej dla lokalnej społeczności.

Ponadto, chcemy zwrócić Państwa uwagę na negatywne zjawisko, jakie obserwuje się w ostatnich latach, a mianowicie fakt, iż wymuszając samofinansowanie się szpitali często kolejnymi decyzjami prowadzi się do odbierania szpitalom najbardziej dochodowych jednostek, jak np. w Sochaczewie likwidacja Ratownictwa Medycznego. Na przykładzie Sochaczewa wskazujemy, iż ww. likwidacja spowodowała, iż z tego tytułu nasz szpital traci ponad 1 mln zł rocznie.  (...)

Apelujemy w imieniu pacjentów naszego szpitala o w pełni sprawiedliwe finansowanie wszystkich szpitali, a także o wypłacenie zaległych nadwykonań za rok 2012 i 2013 dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Pismo otrzymali do wiadomości: Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Starosta Sochaczewski, Burmistrz Miasta Sochaczew, Wójt Gminy Sochaczew; Wójt Gminy Młodzieszyn; Wójt Gminy Nowa Sucha, Wójt Gminy Rybno; Wójt Gminy Brochów; Wójt Gminy Iłów; Wójt gminy Teresin; Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Pełen tekst w najnowszym numerze. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy