Zwiedź wzgórze zamkowe!

/ 2 komentarzy / 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Zwiedź wzgórze zamkowe! Historia i tradycja sochaczew

Od najbliższej niedzieli aż do ostatniej niedzieli wakacyjnej zapraszamy do zwiedzania wzgórza zamkowego z przewodnikiem - Mariuszem Samborskim - archeologiem z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 


Każdy ze zwiedzających otrzyma pamiątkową zakładkę do książki - wstęp do muzeum z taka zakładką kosztuje tylko 2 złote. Mam nadzieję, że po zwiedzeniu zamku znajdziecie w nastepnych dniach czas, żeby odwiedzić mury naszego muzeum, które prócz znakomitych wystaw oferuje również chłód starych ratuszowych murów. Warto odetchnąć w skwarny dzień! Rowerzyści mogą zostawić rowery na terenie naszego skansenu!


Serdecznie zapraszamy! 


Godziny zwiedzania wzgórza zamkowego - niedziela - 15.00 - 18.00

Muzeum czynne od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00


Serdecznie zapraszam na stronę muzealną www.muzeumsochaczew.pl tam znajdziecie najświeższe informacje o tym co dzieje sie w muzeum.

 5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

popopopo
0
WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZEŃ PRAWA AUTORSKIEGO
I CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Szanowny Panie Burmistrzu,

Członkowie Stowarzyszenia „Nasz Zamek” z najwyższym zdziwieniem przyjęli, iż Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą prowadzi projekt turystyczno-historyczny PRZEWODNIK NA ZAMKU, jako projekt własnego autorstwa i we własnym zakresie, mimo iż pomysł, jego oryginalna koncepcja i założenia są w całości wynikiem pracy członków Stowarzyszenia „Nasz Zamek”.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż projekt ten (w ramach szerszego zakresu działań) został zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nasz Zamek” Gminie Miasto Sochaczew w roku 2009 i wtedy też Gmina Miasto Sochaczew zawarła ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” umowę partnerstwa w ramach przygotowania i realizacji projektu „Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie”. Wspólna realizacja projektu miała miejsce w 2014 r., kiedy to na pisemną propozycję Stowarzyszenia „Nasz Zamek” z 30.06.2014 r. (do której załączona była „Oferta animacji edukacyjno – turystycznej Wzgórza Zamkowego”), pozytywnie odpowiedziała Gmina Miasto Sochaczew (pismo z 04.07.2014 r. CK.0541.2.20.2014). Przy czym koncepcja projektu, co za tym idzie wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do projektu należały do Stowarzyszenia „Nasz Zamek”.

Należy zwrócić uwagę, iż opisane działania podlegają ocenie prawnej z perspektywy zarówno Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631, z poźn. zm), jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503).

W chwili obecnej Stowarzyszenie „Nasz Zamek” prowadzi szczegółową analizę opisanej sprawy, przy czym wiele jej elementów, jak choćby wykorzystanie banera informacyjnego o przedsięwzięciu z ubiegłego roku, na którym przesłonięto nazwę Stowarzyszenia, jako co najmniej współtwórcy projektu (fotografie) wskazuje, iż Urząd Miejski i nadzorowane przez niego jednostki, a dokładniej pracownicy tychże jednostek, zdają sobie sprawę, iż koncepcja pochodzi od innego podmiotu, w tym przypadku Stowarzyszenia „Nasz Zamek”.

Należy również zauważyć, iż wstępna ocena wiedzy i informacji przekazywanych przez osoby wykonujące projekt na rzecz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, budzi poważny niepokój co do poprawności zawartości merytorycznej, co z jednej strony niweczy dotychczasowy wspólny dorobek stron w zakresie przywracania spuścizny historycznej, z drugiej rzuca złe światło zarówno na dobrą markę sochaczewskiego muzeum, jak i samego miasta.

W związku z powyższym wzywamy Urząd Miejski w Sochaczewie i podległe mu jednostki do niezwłocznego zaniechania opisanych działań, pozostawiając etyczną ocenę opisanego wyżej postępowania mieszkańcom Sochaczewa i wszelkim osobom zainteresowanym promocją historii i kultury naszego regionu.

Z poważaniem
Łukasz Popowski

Fotografie: Fałszywy Przewodnik na Zamku?

Przewodnik na Zamku w 2014 r.:
Letnie Gawędy Historyczne ? Przewodnik na Zamku
Letnie Gawędy Historyczne - Przewodnik na Zamku: podsumowanie (2015-07-15 02:11)
JazlowiakJazlowiak
0
Łukasz a kto wam zabrania oprowadżac po zamku? (2015-07-15 16:15)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy