Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

PRZETARGI

NIERUCHOMOŚĆ WYSTAWIONA DO PRZETARGU PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
Dom Pomocy Społecznej ul. Gawłowska 148, 96-500 sochaczew
(obecnie nie zamieszkały od 14.04.2011roku)
Jest to zabytkowy pałac wybudowany w latach 1880 – 1890 dla Bolesława Gołębiowskiego.
Na przełomie XIX i XX wieku należał on do Stanisława Łubińskiego.
W dwudziestoleciu międzywojennym stał się własnością przemysłowca Konstantyna Blumtrytta, właściciela fabryki tekstylnej wzniesionej przez niego w sąsiedztwie. W tym samym czasie przebudowano go, nadając mu późnobarokowy i klasycystyczny charakter. po śmierci Konstantego stał się własnością jego dzieci Władysława oraz jego dwóch sióstr Henryki i Wacławy. W czasie II wojny światowej mieścił się tu niemiecki szpital wojskowy, a we wrześniu 1946 roku. Pałac usytuowany jest w pięknym, oryginalnym parku krajobrazowym z zabytkową bramą w stylu klasycystycznym.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz z pozostałymi budynkami mieszkalnymi, parkiem o charakterze zabytkowym, wpisanymi do rejestru zabytków.
Nieruchomość położona jest w Sochaczewie, woj. Mazowieckie, ul.Gawłowska 148.
Przedmiotowa nieruchomość zabytkowa oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako:
• działka nr 170/10
• powierzchna 3,4728 ha.
Nieruchomość jest zabudowana, w skład zabudowy wchodzą budynki, budowle i park z krajobrazem. • Kształt działki jest prostokątny.
• Nieruchomość jest częściowo utwardzona, oświetlona i ogrodzona.
• Obiekt przedstawia wartości artystyczne, pokazuje tendencje występujące
• w architekturze polskiej ostatniej ćwierci XIX wieku.
Parametry techniczne• Powierzchnia zabudowy: 333,69 m kw.
• Powierzchnia użytkowa: 830,00 m kw.
• Kubatura: 4215 m kw.
• Rok budowy: lata 1880-1890
Budynki: dwór – obecnie Dom Pomocy Społecznej (budynek dworu jest murowany, otynkowany, jednopiętrowy, podpiwniczony), budynek mieszkalny, budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, budynek garażu.
Budowle: ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, utwardzenie terenu, zbiornik bezodpływowy ścieków przy budynku głównym, zbiornik bezodpływowy ścieków w parku, zbiornik bezodpływowy ścieków, przyłącze elektryczne, przyłącze wodociągowe, studnia kopana z kołowrotkiem, studnia.
Park: na jego terenie znajduje się starodrzew, zarośnięty staw, drogi, aleje i ścieżki. Park malowniczo położony nad skarpą, w zakolu rzeki Bzura, wpisany w otaczający krajobraz, charakteryzuje się powiązaniami widokowymi z drugim brzegiem rzeki.
Doskonała lokata kapitału, możliwość przeznaczenia budynku na piękny stylowy Hotelik, co w obecnej chwili zbliżąjących się mistrzostw EURO 2012 może sprawić znakomitą lokatę i mozliwość szybkiego zwrotu zysków.

1.
ogloszenie_nieruchomosci.doc

Informacji udziela: Stefan Grefkowicz – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,
tel. 46 864-18-45 w godz. 9.00-15.00NIERUCHOMOŚĆ WYSTAWIONA NA SPRZEDAŻ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
NIERUCHOMOŚĆ PO ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
SOCHACZEW, WOJ. MAZOWIECKIE
UL. ZIEMOWITA 3
96-500 SOCHACZEW

Nieruchomość położona w mieście Sochaczew przy ul. Ziemowita 3; 96-500 SOCHACZEW

Jest to budynek murowany, z nową pełną stolarką okienną oraz drzwiową.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz z pozostałymi budynkami mieszkalnymi,
działką o powierzchni: 2 045m kw
PL1O/00006847/5 obręb Nr 0009, Sochaczew Centrum
Nieruchomość gruntowa zabudowana; grunty – tereny zabudowane inne, budynki – funkcje: oświaty, nauki i kultury, mieszkalne, produkcyjno – usługowe rolnictwa

Informacji udziela: Stefan Grefkowicz – Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,
tel. 46 864-18-45 w godz. 9.00-15.00
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie