Andrzej Wach (Wach)

Andrzej Wach - społeczność Sochaczew | ID: 218
login: Wach
w portalu od 2003-02-18
Urodziłem się 50 lat temu w Krakowie, na co nie miałem specjalnego wpływu,
choć teraz żałuję. Mogłem się urodzić 25 lat później. Tata był w VI
Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej, więc mieszkaliśmy na osiedlu
milicyjno - wojskowym, co wpłynęło na pewno na mój charakter. Przez sześć
lat próbowałem zostać Lubańskim w GTS "Wisła" Kraków, w czasach najlepszej
paki - Musiał, bracia Szymanowscy, Kapka, Kusto, Kmiecik. Pięć lat zajęło mi
ukończenie Technikum Mechanicznego im. Szczepana Humberta w Krakowie
(najstarsza techniczna szkoła średnia).

Ponieważ nie spodobałem się na trzech kolejnych krakowskich uczelniach -
Akademii Górniczo - Hutniczej, Studium Nauczycielskim i Wyższej Szkole
Pedagogicznej (podobno w czasie 5 lat studiów byłem zbyt niezależny) -
Wojskowa Komisja Uzupełnień zdecydowała o skierowaniu mnie w 1976 roku na
odbycie hgonorowej wówczas, zasadniczej służby. Los rzucił mmnie do
Skierniewic, a po dwóch latach w kamaszach, zakotwiczyłem 2 listopada 1978
r. w Sochaczewie. Byłem jednym z pierwszych inicjatorów budownictwa
mieszkaniowego młodych, co zaowocowało powstaniem Spółdzielni Mieszkaniowej
"Victoria", gdzie teraz jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Z Markiem
Kacprzakiem i Frankiem Niewiadomskim po raz pierwszy odwiedziliśmy siedzibę
radia "Fama", kiedy jeszcze była to ruina po byłym radiowęźle Chemitexu. Na
pierwsze przesłuchania, w których pomagał nam Marek Król z Teleexpressu,
zgłosiło się ponad dwadzieścia osób. Chociaż w międzyczasie pracowałem także
poza Sochaczewem, mieszkałem i wracałem tutaj.

Tu się ożeniłem, tu w 1986 r. urodziła się moja córka Katarzyna. I tak już
zostało i pewnie zostanie do końca.