Tag: urząd gminy w sochaczewie - opinie i zdjęcia

udostępnij: 

Wiadomości i zdjęcia - urząd gminy - strona 3

 - W KRAINIE CHOPINA – koncert w Iłowie

W KRAINIE CHOPINA – koncert w Iłowie

go znaku rozpoznawczego, przyczyniając się do szerokiej promocji poszczególnych miejscowości i całego regionu. Patronaty nad tegoroczną edycją festi…
 - Powitanie wakacji w Załuskowie

Powitanie wakacji w Załuskowie

warunków panujących w strażnicy, były dobrze przygotowane zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym. Dyrekcja GOK zadbała bowiem o profes… - Więcej nowych miejsc pracy w regionie

Więcej nowych miejsc pracy w regionie

stwu Pracy i Polityki Społecznej podkreślał wagę aktywizacji zawodowej osób starszych, a Pan Tomasz Kiełbasa – kierownik jednostki certyfikują…


 - Uwaga na groźną roślinę

Uwaga na groźną roślinę

w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności ultrafioletu, powodują oparzenia II i III stopnia." Polecamy zapoznać się ze…


 - 8 Mazda Półmaraton Ślężański

8 Mazda Półmaraton Ślężański

łmaratonów zaliczanych przez Polskie Stowarzyszenie Biegów do Korony Polskich Półmaratonów 2015. Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew reprezentował j…


 - Plany na 2015 rok nowego wójta Brochowa

Plany na 2015 rok nowego wójta Brochowa

wiele próśb od mieszkańców o uregulowanie stanów geodezyjnych, które również generują niemałe koszty. Tworzymy plan oszczędności energii w gmini… - Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

nie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e - Inclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjno…

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zawiadamia, że w postępowaniu z przeprowadzonego rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej rów…