Tag: zgm sochaczew - opinie i zdjęcia

udostępnij: 

Wiadomości i zdjęcia - zgm - strona 2

 - Niepewna przyszłość Wodociągowej

Niepewna przyszłość Wodociągowej

kontrahenta, gotowego wejść na teren Chemitexu z produkcją pelletu wytwarzanego ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiór…Projekt budżetu jest optymalny

o powoduje, że projekt budżetu na pewno nie jest wolny od zagrożeń, natomiast chcę Państwa zapewnić, że szczególnie strona wydatkowa będzie wnikliwie …


Relacja z XVI sesji Rady Miasta

został na poprzedniej sesji wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i nie może w niej zasiadać. Do komisji, w jego miejsce, weszła Bożena Rutkowska…


Zapraszamy na XVI sesję Rady Miasta

ia ulic Płockiej i Gawłowskiej (400 tys. dotacji dla powiatu – zarządcy skrzyżowania), utwardzanie dróg osiedlowych (tylko w latach 2012 –…


Relacja z XV sesji Rady Miasta

e 2012-2015. Wszystkie zyskały akceptację RM.● Za około 10 miesięcy radni otrzymają do zatwierdzenia projekt miejscowego planu zagospodarowania … - Zgodne zasiedlanie

Zgodne zasiedlanie

zajmowany lokal w stanie umożliwiającym jego ponowne zasiedlenie. Druga szansa- Nabór uzupełniający nie obejmie wyłącznie osób, które dotychczas złoż…


 - Podziękowali za Teatr

Podziękowali za Teatr

Kącka, Marek Kęska, Krzysztof Klejna, Tomasz Kobierecki, Dominika Kowalska, Justyna Lutyńska, Dominik Łapczyński, Michał Łukawski, Michał Majewski, J…


 - Ławki niezgody

Ławki niezgody

Niewątpliwie na ławkach dochodziło do awantur. Pity był też na nich alkohol. Z drugiej strony, w ciągu dnia służyły mieszkańcom. Warto zauważyć, że w …


Rusza przydział mieszkań

anych do zawarcia umów najmu będzie gotowa do 31 grudnia br.W budynkach przy ul. Fabrycznej 4 A i ul. Towarowej 6 (w lokalach mieszkalnych) obowiązywa…Do nowych mieszkań - tylko solidni

przeznaczonym do generalnego remontu lub rozbiórki (konieczność dostarczenia M zamiennego)- nie korzystali z umorzeń, odroczeń lub rozkładania na rat… - Porządki na zamku AD 2011

Porządki na zamku AD 2011

racowników ZGM kilkukrotnie każdego roku (w zależności od potrzeb). Stan czystości na powierzchni i w okolicach wzgórza zamkowego również miał być mon…


 - Azorek pęka w szwach

Azorek pęka w szwach

ekiwać, że kolejny raz inwestycja sfinansowana będzie tylko przez miasto. Zasadniczo, gdyby 118 miejsc oferowanych przez „Azorka” przeznac…


15 mln na pomoc społeczną

parcia objęto 153 rodziny.» Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 307.700 zł. Opieką domową objęto 16 osób z zaburzeniami psych…


Wykup mieszkanie za 1% - zmiana zasad

ziały w nieruchomościach, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania i administrowania tym zasobem. Miasto ma obecnie 226 lokali w 58 budynkach wspólnot… - 55 dobrych mieszkań

55 dobrych mieszkań

, 5 trzyosobowych i 2 czterosobowe. We wszystkich panować ma przyzwoity standard, w budynku wymienione będą stropy, instalacje. Prace realizuje firma …

 - Podsumowanie 2010 r.

Podsumowanie 2010 r.

aplikacja nie przeszła weryfikacji konkursowej. Jak się pod koniec 2010 r. okazało wystąpiły błędy przy ocenie i będzie ona ponownie rozpatrywana. Wc…Gracja segregacja

tej chwili sytuacja zmieniła się na tyle, że nie dokładamy do tej części naszej działalności”- twierdzi dyrektor Remondis.Zdaniem rzecznika bur…


 - Sochaczew i śnieg

Sochaczew i śnieg

odpowiada. Pytanie i docenienieWielu z nas zastanawia się teraz, czy władze miasta mogą narzucić zakładom wyższe standardy odśnieżania, usunięcie zas…


Rada Miasta zakończyła pracę

ości pomiędzy miastem a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Ratusz odda spółce 1100 m2 przy Cisowej i Żeglarskiej, a przejmie 920 m2 przy ul. Płockiej.…


MIESZKANIA KOMUNALNE W LICZBACH

lokali objął 119 rodzin. Wskazano również 33 lokale jako zamienne (rozbiórka, remonty oraz katastrofy).► 173 rodziny otrzymały zgodę na przywróc…


Przybędzie mieszkań komunalnych

niowego ustalone zostaną kryteria i zasady dokonywania zamian lokali pod kątem : a) powierzchni lokali i stanu liczebnego rodziny; b) terminowości wno…Mieszkań mniej, długi rosną

renami przyległymi. W skład zadań dotyczących zarządzania zasobem mieszkaniowym wchodzi szeroki zakres świadczonych usług, od zapewnienia prawidłowej …
Blok socjalny rośnie... - 02.08.2010

niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji powstaną komórki lokatorskie o średniej powierzchni 1,85m2, nie zabraknie też pomieszczenia na rowery i wózki…


 - Zlikwidowano poletka marihuany

Zlikwidowano poletka marihuany

iuszy KPP. Bezdyskusyjnym jest fakt, że palenie marihuany uzależnia organizm psychicznie, może też doprowadzić do zaburzeń pamięci, pracy serca oraz w…


NIE dla Smolnej

, czyli ponad połowę jego dochodów, stąd decyzja o wstrzymaniu wszystkich nowych projektów inwestycyjnych. Radni pytali, dlaczego na moście w Trojanow…


 - Sprzątanie Naszego Zamku

Sprzątanie Naszego Zamku

ież dostał szansę na nową jakość wyglądu tego miejsca na stałe - tak potrzebną do czasu, gdy Urzędowi Miejskiemu uda się pozyskać środki na zaprojekto…


Brudzące ławki podczas Dni Sochaczewa

est coś nie tak. Z drugiej strony podczas Dni Sochaczewa było bardzo gorąco. W piątek upał był wręcz rekordowy. Być może słońce rozpuściło farbę?R…

Wszyscy radni

ział, wykonanie budżetu kształtowało się w sposób zgodny z planem, zmiany wprowadzano właściwie a posiadanymi środkami burmistrz gospodarował prawidło…


2 mln wydane na remonty mieszkań

ać dokumentację budowlaną, zlecać ekspertyzy techniczne (15-go Sierpnia 106C, Fabryczna 1, Długa 31, Al. 600-Lecia 106C, Al.600-Lecia 106D), szukać po…Taka inwestycja nie jest mi potrzebna

wiatowego Inspektora Sanitarnego są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie czyli w tym wypadku burmistrza miasta.Po burzliwej dyskusji na koniec…
Zapraszamy na sesję RM - 25.02.2010

nnych i ustalenia ich przebiegu,- trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom i szkołom prowadzonych na Sochaczewa…