Zaloguj się do konta

Cmentarz parafii św. Wawrzyńca

Cmentarz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie jest miejscem spoczynku wielu osobistości miasta i okolicy, którzy byli tu chowani przez dwa ostatnie wieki. Nekropolia powstała ok. 1830 roku. Założył ją na ziemi wydzielonej z majątku czerwonkowskiego – prawdopodobnie – generał August Radwan. Dziś, poza współczesnymi, możemy zobaczyć na cmentarzu wiele naprawdę starych, w tym kilka zabytkowych, przeważnie klasycystycznych grobowców. Są też trzy kaplice grobowe, z których dwie zasługują na specjalną uwagę. Kaplica grobowa Tomickich herbu Łodzia powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Utrzymana jest, jak wiele wówczas powstających grobowców, w stylu klasycystycznym. To okazały budynek kryty dwuspadowym dachem, środek którego wieńczy czworoboczna wieżyczka. Wewnątrz możemy obejrzeć epitafia zmarłych członków rodziny: generała wojsk polskich Jana Tomickiego (zm. w 1947 r.) – uczestnika wojen napoleońskich i Powstania Listopadowego, tu spoczywają też jego córka – Maria, jego żona Tekla oraz syn Władysław. Medalion przedstawiający syna wykonał z marmuru Bolesław Syrewicz, bardzo dobry warszawski rzeźbiarz, autor wielu nagrobków na Powązkach. Druga z kaplic jest szczególnie interesująca ze względu na wyznanie – to kaplica prawosławna, powstała przed 1914 rokiem. Wyróżniają ją charakterystyczne hełmy w kształcie cebul na pięciu wieżyczkach. Jak utrzymuje za swoim dziadkiem Aleksander Grzegorz Turczyk (w książce „Historie Sochaczewskie”), w podziemiach kaplicy pochowano swego czasu dwie rosyjskie arystokratki. Jak wspomnieliśmy, cmentarz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie w nazwiskach swoich zmarłych kryje wiele ważnych dla miasta i okolicy historii. Tu pochowano m. in. oficera Korpusu Inżynierów Byłych Wojsk Polskich Józefa Uszyńskiego, którego klasycystyczny nagrobek jest najstarszym na cmentarzu. Tu również znaleźć możemy groby pierwszego starosty sochaczewskiego w Odrodzonej Polsce, właściciela majątku Czerwonka Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego oraz znanego działacza społecznego Kazimierza Hugo-Badera. Musimy tu też wspomnieć o czterystu pochowanych żołnierzach armii Poznań i Pomorze, którzy zginęli podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Dla nich wydzielono specjalną honorową kwaterę w północnej części nekropolii. Wśród zabitych jest mogiła majora Feliksa Kozubowskiego, dowódcy II batalionu 18 pułku piechoty, który zginął podczas walk o Sochaczew 15 września 1939 roku. O zasłużonych dla Sochaczewa zmarłych, pochowanych na cmentarzu przy ul. Traugutta, sugestywnie pisze w przywołanej już książce A. G. Turczyk.

Cmentarz parafii św. Wawrzyńca - kontant/telefon

Miasto: Sochaczew
Ulica: Traugutta 26
Kod pocztowy: 96-500
Telefon:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 0 - 0
Sobota: 0 - 0

Lokalizacja