Zaloguj się do konta

Cmentarz Żydowski

Kirkut w Sochaczewie jest jednym z najstarszych polskich cmentarzy żydowskich. Został założony prawdopodobnie w XV wieku i przez całe stulecia był niezwykle ważnym miejscem pochówku dla całego Mazowsza. Wpływ na to miał obowiązujący w Warszawie od 1527 do 1780 roku przywilej de non tolerandis Judeis, zakazujący Żydom zarówno mieszkania w mieście, jak i oczywiście pochówku bliskich. Ci, którzy przebywali w Warszawie nielegalnie, grzebali więc swoich zmarłych na sochaczewskim cmentarzu. Najstarsza, niestety tylko fragmentarycznie zachowana część kirkutu, znajduje się w części zachodnio-północnej. Możemy tu znaleźć groby w formie macewy (pionowej płyty nagrobnej najczęściej wykonanej z kamienia). Znajduje się tu między innymi grób rabina Mosze Charifa. W nowej części nadal obejrzeć można ohel – kaplicę, będącą mauzoleum rabina Abrahama Bornsztajna (1839 – 1910) – cadyka, który sprowadził się do Sochaczewa w 1883 roku, twórcy traktatów talmudycznych i opracowań na temat Tory, człowieka słynącego z bogobojności i mądrości. Znany w całej Rzeczpospolitej, a i Europie, cadyk z Sochaczewa (jak nazywano Abrahama Bornsztajna) założył i prowadził w naszym mieście jesziwę – wyższą szkołę dla chłopców powyżej 13 roku życia. Każdy z absolwentów tej szkoły mógł zostać nawet rabinem. W czasie II wojny światowej cmentarz żydowski w Sochaczewie był miejscem masowej egzekucji Żydów. W tym czasie, ale i później nekropolię bardzo zniszczono. Wielu sochaczewian twierdziło, że Niemcy używali kamiennych macew do budowy pasa startowego lotniska w Bielicach. Cmentarz żydowski w Sochaczewie jest dziś w zasadzie jedynym śladem obecności Żydów w naszym mieście. A była to obecność szczególna. Niewielu pamięta o tym, że przez całe stulecia, a zwłaszcza w XIX wieku, Sochaczew był miastem żydowskim, w roku 1809 Żydzi stanowili ponad 80% mieszkańców. Zmieniło się to dramatycznie wraz z ogólnopolską zagładą Żydów, jakiej dokonali podczas II wojny światowej Niemcy.

Cmentarz Żydowski - kontant/telefon

Gmina gmina Sochaczew
Miasto: Sochaczew
Ulica: Sierpniowa 5
Kod pocztowy: 96-500
Telefon:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 0 - 0
Sobota: 0 - 0

Lokalizacja