Zaloguj się do konta

Kościół w Brochowie

Kościół w Brochowie jest wyjątkowy zarówno w warstwie architektonicznej, jak i historycznej. Pierwsza świątynia w tym miejscu została wzniesiona prawdopodobnie jeszcze za rządów Władysława Hermana, przed 1113 rokiem. Murowany kościół w Brochowie powstał w 1351 roku, ale obecny charakter zawdzięcza w ogromnej mierze przebudowie z lat 1551-61 i z roku 1596. To ona nadała mu widoczne do dzisiaj cechy obronne, które wyróżniają świątynię na tle polskiej architektury sakralnej. Autorem znamiennej przebudowy z połowy XVI wieku, przeprowadzonej z fundacji Jana Brochowskiego i jego rodziny, był Jan Baptysta Wenecjanin. To on zaprojektował dominujące w bryle kościoła trzy wieże: jedna z nich wznosi się nad apsydą prezbiterialną, dwie zaś od zachodu flankują noszącą romańskie cechy kruchtę. Architekt przeobraził świątynię w dużą, trójnawową bazylikę, którą otacza tunelowy, dwukondygnacyjny ganek ze strzelnicami. Mur, narożne bastiony i fosę obronną wniesiono prawdopodobnie w XVII wieku. W tym samym wieku, a dokładnie w 1665 roku, Olbracht Adrian Lasocki, mąż Agnieszki z Brochowskich, przeprowadził ostatnią konserwację kościoła. Gotycko-renesansowy kościół w Brochowie, choć w ocenie wielu dominują w jego bryle cechy neoromańskie, nosi wezwanie św. Rocha, którego figura zdobi skwer przy kościele, i św. Jana Chrzciciela. Wiążą się z nim ważne dla dziejów polskiej kultury wydarzenia. To tu, 2 czerwca 1806 roku, ślub wzięli rodzice Fryderyka Chopina: Mikołaj Chopin i Tekla Justyna z Krzyżanowskich. Cztery lata później, 23 kwietnia 1810 roku, został tu ochrzczony sam Fryderyk Chopin. Kościół został niemal doszczętnie zniszczony podczas pierwszej i drugiej wojny światowej – na szczęście go odbudowano i do dziś wprawia w zachwyt nie tylko niepowtarzalną architekturą, ale i wyjątkowo majestatycznym i malowniczym usytuowaniem nad polami niegdyś bitewnymi, ciągnącymi się wzdłuż Bzury. W ostatnich dwóch latach, w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin genialnego, ochrzczonego tu kompozytora – w ramach programu „Chopin 2010” – świątynia doczekała się kolosalnych zmian, które przeobraziły jej skromne dotąd, wiejące pustką, białe wnętrze. Na jego rekonstrukcję oraz remont zabytku Ministerstwo Kultury przyznało blisko 5 milionów złotych. W ramach prac wykonano kolorową polichromię sklepienia, która przypominać ma tę sprzed 200 lat – została odtworzona m. in. na podstawie zachowanego niewielkiego fragmentu malowideł. Do kościoła wstawiono też nowe, marmurowe ołtarze, ławki, ambonę i stalle – wszystko odtworzone na podstawie archiwalnych zdjęć. Zrekonstruowano rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego z belki tęczowej, którą zniszczono podczas pierwszej wojny światowej. Barokowe obrazy ołtarzowe i stacje męki pańskiej odtworzył Robert Stpiczyński. Świątynia doczekała się też nowej, granitowej posadzki i jasnych witraży. Prace remontowe wykonano też na zewnątrz – poprawiły wygląd elewacji i dzwonnicy.

Kościół w Brochowie - kontant/telefon

Gmina Brochów
Miasto: Brochów 70
Ulica:
Kod pocztowy: 05-088
Telefon:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 0 - 0
Sobota: 0 - 0

Lokalizacja