Zaloguj się do konta

Młyn Repsz

Młyn Repsz w Chodakowie przy ul. Młynarskiej 4 to jedna z najstarszych i najciekawszych budowli przemysłowych ziemi sochaczewskiej. Mimo że zachowana w niemal niezmienionym kształcie, do rejestru zabytków wpisano ją dopiero w 2004 roku. Nadanie takiego statusu było zwieńczeniem wieloletnich o to starań spadkobierczyni właścicieli, niestety nieżyjącej już Ireny Repsz. Ciekawy jest nie tylko sam młyn jako budynek i czynne do dziś miejsce produkcji mąki, oczywiście według starych receptur. Ciekawa jest również historia, jaka wiąże się z obiektem i jego właścicielami – rodziną Repszów (Repschów). Pierwsze zapiski o młynie wodnym w Chodakowie datowane są na rok 1763. Już wówczas rodzina Repszów pojawiła się w Polsce, skupiając się na produkcji rolnej i niewielkiej przemysłowej. Wiemy, że w 1906 roku Karol Repsz kupił chodakowski młyn, ale rodzina wsławiła się w okolicy nie tylko produkcją mąki. Młyn Repsz w Chodakowie i jego właściciele szczególne miejsce w życiu okolicy i Polaków w ogóle zajęli podczas II wojny światowej, kiedy to dom (przy młynie) Repszów stał się bardzo ważnym centrum dowodzenia strukturami Armii Krajowej. Urządzono tu ukryte pomieszczenia, gdzie schronienie otrzymywali Żydzi, partyzanci, ranni żołnierze. To z chodakowskiego młyna wychodziły transporty z żywnością dla walczących Polaków, między innymi dla uczestników Powstania Warszawskiego. Jak w artykule z 2004 roku „Młyn, w którym zatrzymał się czas” pisze Jolanta Sosnowska (publikacja na portalu e-Sochaczew.pl): W latach 1942-44 mieszkał tu wybitny pisarz okresu międzywojennego Juliusz Kaden-Bandrowski. Wielokrotnie przebywał też Aleksander Zelwerowicz. Zachował się nawet wpis, jakiego aktor dokonał w 1944 r.: „Kochanym Repszom za Ich złote serca – Al. Zelwerowicz”. Również po wojnie rodzina Repszów miała istotny wpływ na życie sochaczewian. Zygmunt Repsz zapisał się na kartach regionalnej historii jako inżynier mostu w Wyszogrodzie i sąsiadującego z młynem mostu na Utracie. On i jego brat Alfred pomagali w budowie chodakowskiej szkoły im. Fryderyka Chopina, działali na rzecz tworzenia struktur pomocy społecznej w rodzinnym mieście i w Warszawie. Mimo że zaraz po wojnie młyn stał się własnością Skarbu Państwa i jako taki użytkowany był przez zarząd młynów, potem gminną spółdzielnię, jego architektura, a i funkcja nie zmieniły się. Później zadbali o to prawowici właściciele, którzy odkupili młyn od państwa w 1980 roku. Dzięki temu śmiało możemy uznać, że dziś widzimy młyn takim, jak go widziano 300 lat temu. Równie tradycyjnie smakuje wyrabiana tu nadal mąka. Na koniec wspomnieć musimy niejako dziedziczkę tej działalności, ostatnią znaną właścicielkę młyna Irenę Repsz, która brała udział w życiu społecznym mieszkańców jako wieloletnia radna miejska oraz założycielka i prezes stowarzyszenia „Przystań” – niosącego pomoc najuboższym, przede wszystkim potrzebującym dzieciom. Irena Repsz zmarła 8 lipca 2007 roku.

Młyn Repsz - kontant/telefon

Gmina gmina Sochaczew
Miasto: Sochaczew
Ulica: Młynarska 4
Kod pocztowy: 96-500
Telefon:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 0 - 0
Sobota: 0 - 0

Lokalizacja