„Internet w urzędzie - technologia informacyjna w nowoczesnym samorządzie

/ 10 komentarzy

5 września, w hotelu Chopin, odbyła się konferencja pod hasłem „Internet w urzędzie - technologia informacyjna w nowoczesnym samorządzie”; konferencja zorganizowana wspólnie przez Urząd Miejski w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych „e-Sochaczew.pl”.

Spotkanie otworzył burmistrz Bogumił Czubacki.

„Szanowni Państwo, samorządy nie mają już wyboru. Muszą inwestować w nowoczesne technologie. Wymagają od nas tego: tempo współczesnego życia, oczekiwania obywateli, zmusza nas do patrzenia w przyszłość obowiązujące prawo. Portal „sochaczew.pl”, o którym będziemy dziś mówić, powstawał z myślą, że będzie stanowił jeden z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego: aktywnego, współtworzącego decyzje zapadające w samorządzie, odpowiedzialnego za swoje wybory, silnie związanego ze swą małą ojczyzną. Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez otwartości. Ustawy o dostępie do informacji publicznej czy Biuletynie Informacji Publicznej niewiele zmienią – choć są w tym zakresie bardzo pomocne – jeśli nie będzie woli władz miast i gmin, by obywateli włączać do publicznej dyskusji na ważne tematy.
Pomocny w budowie społeczeństwa obywatelskiego ma okazać się także przyjęty kilka tygodni temu przez rząd projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Projekt ten będzie analizowany przez sejm w przyszłym tygodniu. Mowa w nim między innymi o administracji szczebla gminnego. Ustawa zakłada przyjęcie Planu Informatyzacji Państwa, w tym stworzenie podstaw prawnych rozwoju internetowych usług publicznych; uzyskanie oszczędności budżetowych dzięki rozsądniejszym wydatkom publicznym na informatykę; poprawę skuteczności oraz jakości świadczonych przez administrację usług.
Jak bardzo Internet może pomóc nam zaoszczędzić pieniądze, niech świadczy jeden fakt. Eksperci oceniają, że informatyzacja samych zamówień publicznych, pozwoli na pozostawienie w budżetach samorządów kilku lub nawet kilkunastu miliardów złotych. Ważna w tym procesie będzie współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. My nie musimy szukać partnera. Kilka lat temu powstało w mieście Stowarzyszenie „e-sochaczew”, które stworzyło najpopularniejszy obecnie w powiecie portal „e-sochaczew.pl”. Kilku młodych, aktywnych, bardzo twórczych ludzi zrozumiało, jak istotną rolę w naszym życiu będzie odgrywał Internet. Powstanie portalu to pierwszy krok do zacieśniania dalszej współpracy. Widzę udział stowarzyszenia w kolejnych zamierzeniach – choćby certyfikacji urzędu według norm ISO, czy starcie w konkursach na najlepszą stronę internetową samorządu.
Drodzy Państwo. Czy tego chcemy, czy nie, Internet wkracza do życia publicznego. 70% polskich gmin ma swoją stronę w sieci, własny serwis ma ponad 90% powiatów, własne witryny posiadają także wszystkie województwa. Te cyfry o czymś świadczą. Coraz częściej Internet słusznie traktowany jest jako narzędzie demokracji. Może on usprawnić funkcjonowanie organów samorządu lokalnego i stworzyć platformę komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami.
W związku z tym, mam nadzieje, że tak jak trudno dziś sobie wyobrazić życie bez telefonu czy komputera, jutro nawet nie pomyślimy o przykrym obowiązku czekania w kolejce w urzędzie po zaświadczenie, tylko usiądziemy przed komputerem w domu i w ciągu kilku minut załatwimy sprawę. Urząd przyjazny klientowi i otwarty siedem dni w tygodniu ułatwi życie nam wszystkim, zwłaszcza przedsiębiorcom. W XXI wieku informacja będzie najważniejszym zasobem, a Internet - głównym miejscem kontaktów z rzeczywistością - pracy, robienia zakupów, transakcji bankowych... Internet stanie się totalnym medium obejmującym większość sfer życia ludzi”.

Następnie dokonano prezentacji nowego portalu Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Omówiono m.in. historię projektu „sochaczew.pl”; zespół tworzący portal, założenia projektowe oraz jego zawartość merytoryczną, filozofię zarządzania treścią – system CMS; integrację portalu z platformą eSochaczew.pl, wykorzystane technologie oraz kierunki rozwoju portalu. Następnie Wiesław Musiejewski ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” przypomniał historię tworzenia Biuletynów Informacji Publicznej, jakie od 1 lipca br. muszą mieć wszystkie samorządy i jednostki im podległe. Mówił o korzyściach, jakie daje obywatelom BIP, kolejnych fazach rozszerzania zawartości Biuletynów itp. Następnie Dawid Kacprzak, wdrażający ideę BIP w Urzędzie Miejskim i kilkudziesięciu podległych jednostkach (szkoły, przedszkola, zakłady komunalne, spółki z większościowym udziałem miasta) opowiedział o obecnie dostępnych na stronach BIP danych – teleadresowych, wykazie radnych i komisji, wykazie klubów działających w RM, oświadczeniach majątkowych radnych i urzędników najwyższego szczebla itp.
Kolejnym punktem konferencji było podsumowanie przez Stowarzyszenie „e-sochaczew” ubiegłego roku – dokonań, zrealizowanych projektów. Osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia nadano Honorowe Członkostwo. W 2003 roku wyróżnieni zostali – z-ca Burmistrza Jerzy Żelichowski, Dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury Halina Pędziejewska, Dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Osiecki, Paweł Rożdżestwieński – sympatyk kawalerii, współtwórca „Przeglądu Kawaleryjskiego”, Andrzej Bałdyga reprezentujący Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Sochaczewskiej.
W konferencji wzięło udział około 60 osób, w tym m.in. burmistrzowie, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Sochaczewskiego, Dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych samorządowi miejskiemu, przedstawiciele Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Sochaczewskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu – zarówno władz uczelni, jak i samorządu studenckiego, nauczyciele informatyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, dziennikarze, liczne grono przyjaciół Stowarzyszenia e-sochaczew.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (10)

belciabelcia
0
Marcin, czy Ty się nie minąłeś z powołaniem? Zrobiłbyś karierę jako licytator :)))) Ogólnie interesująca konferencja, pozdrowienia gorące dla ekipy e-sochaczew. (2003-09-08 00:00)
MarcinMarcin
0
Nie wiem czy mam odbierać to jako komplement, czy raczej jako delikatną sugestie zmiany sposobu prezentacji? Na usprawiedliwienie dodam ze czasu było tak mało, a tematów morze - stąd ten pośpiech...... ps. dziś wieczorem przygotujemy mała relację z piątku! Mamy już fotki. (2003-09-08 00:00)
belciabelcia
0
Pewnie że komplement. Myślałam, że jestem niezła w gadaniu, ale chylę czoła :)))) (2003-09-08 00:00)
GEDEONGEDEON
0
Z przemówienia Burmistrza : Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez otwartości,,
Coraz częściej Internet słusznie traktowany jest jako narzędzie demokracji.Może on usprawnić funkcjonowanie organów samorządu lokalnego i stworzyć platformę komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami.

Z refleksji Józefa Siwaka: Nie można nie doceniać wkładu e-sochaczew w kampanie wyborczą kandydata na Burmistrza Bogumiła Czubackiego.
Takie pojęcia jak:społeczeństwo obywatelskie,demokracja,komunikacja ze społeczeństwem mogą ulec dewaluacji w rękach ludzi którzy traktują obywateli przedmiotowo a powierzone im zaufanie jak Folwark Zwierzęcy.
Wszystkie środki masowego przekazu powinny służyć społeczeństwu a nie być tubą propagandową ,,władzy,,

Żałuje że nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu.
Józef Siwak.
Ps.
Za co tak naprawdę został wyróżniony vice J, Żelichowski. (2003-09-08 00:00)
MarcinMarcin
0
Nie można nie doceniać wkładu e-sochaczew w kampanie wyborczą kandydata na Burmistrza Bogumiła Czubackiego.......

zaraz zaraz - o co Panu chodzi Panie Siwak?
Prosze o precyzyjną odpowiedz! (2003-09-08 00:00)
RafalRafal
0
My także żałujemy Panie Józefie - gdyby Pan był na konferencji wiedziałby Pan, że wszystkie informacje publikowane na serwisie e-Sochaczew.pl pochodzą wprost od źródła np. Ziemi Sochaczewskiej, Radia Fama, czy Rzecznika Starostwa Powiatowego, dzieje się tak dzięki unikalnej technologii CMS - Content Management System opartej na wielkiej bazie danych i nikt z naszej redakcji nie ingeruje (bo nawet nie ma takiej możliwości) w treść poszcz. newsów lub informacji.
Pańska teza o sprzyjaniu któremukolwiek z kandydatów na burmistrza jest całkowicie nieuprawniona i krzywdząca - tym bardziej, że gdyby zechciał Pan prześledzić historię naszego forum zauważyłby Pan że kilka komitetów promowało swoich kandydatów na naszym serwisie, fakt że nie robili tego pozostali kandydaci dowodzi ich krótkowzroczności i niedocenieniu siły nowej technologii. Nasza redakcja była, jest i pozostanie otwarta na każdą poważną ofertę współpracy, czego dowodem są najnowsze serwisy MOSIRu lub ogólnopolskiego kwartalnika Nowy Przegląd Kawaleryjski.

I na zakończenie mojego skromnego posta, całkowicie zgadzam się z Pańskim zdaniem: "Wszystkie środki masowego przekazu powinny służyć społeczeństwu a nie być tubą propagandową ,,władzy,,"

Pański post jest dokładnym przykładem tego, że redakcja e-Sochaczew.pl daje każdemu użytkownikowi serwisu możliwość zabrania - w nieskrępowany sposób - głosu na dowolny temat. Bo wolność słowa leży w interesie nas wszystkich - mieszkańców tego miasta.

z pozdrowieniami - mam nadzieję że przy okazji następnej konferencji nie omieszka Pan przybyć - myślę, że rozwiałoby to wiele rodzących się pytań lub wątpliwości (2003-09-08 00:00)
GEDEONGEDEON
0
Panie Marcinie, to jest stwierdzenie,a nie zaraz zaraz-o co panu chodzi ?
Pozdrawiam.
Józef Siwak. (2003-09-08 00:00)
MarcinMarcin
0
Panie Siwak
Ale o co Panu Chodzi?
– to jest pytanie, a nie stwierdzenie! Dlatego proszę o odpowiedz, a nie o komentarz!
(2003-09-08 00:00)
GEDEONGEDEON
0
Panie Rafale.
Obserwując wydarzenia w Sochaczewie z pozycji przeciętnego zjadacza chleba ,nie mogę oprzeć się wrażeniu że ,,jakaś siła,, próbuje ubrać mnie w uniform powszechnej szczęśliwości i o zgrozo jednomyślności. e-sochaczew był i mam nadzieję pozostanie WOLNYM FORUM dyskusji i wymiany poglądów ludzi którzy mają prawo mieć inne zdanie niż wszystkie,powtarzam z naciskiem wszystkie media w naszym mieście.I w takich kategoriach proszę traktować mój komentarz. (2003-09-08 00:00)
GEDEONGEDEON
0
panie Ryński.
Mógłbym panu odpowiedzieć--O ten tramwaj co nie chodzi,mógłbym posunąć się dalej i dodać-Nad poziomy wylatuj panie Ryński.Ale namawiam do przeczytania ,,Przebudzenia,, Anthony de Mello,uspokoi się pan i nabierze dystansu do swojej inteligencji.
Pozdrawiam pana,panie Ryński.
Józef Siwak. (2003-09-08 00:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy