Miliony na projekt DWORZEC TO KULTURA: niezwykła inwestycja w Teresinie

Zdjęcia i foto: Miliony na projekt DWORZEC TO KULTURA: niezwykła inwestycja w Teresinie Inwestycje sochaczew

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Teresin. We wtorek 14 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę projektów, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Spośród 55 wniosków spełniających kryteria formalne, tzn. prawidłowo złożonych ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 41 wniosków zostało ocenionych pozytywnie (tj. uzyskało minimalną liczbę punktów - 30,6 na 51 możliwych). Na dotacje w konkursie Zarząd województwa rozdysponował ponad 72 miliony złotych. Kwota ta pozwoliła dofinansować 30 projektów.

Wniosek Gminy Teresin pod nazwą ,,Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO Kultura!” z liczbą punktów 38 został umieszczony na 15 pozycji.

Wartość całkowita projektu Gminy Teresin wynosi 5 milionów 206 tysięcy złotych, wartość przyznanej dotacji - 3 miliony 134 tysiące złotych.

Przypomnijmy, iż dworzec PKP w Teresinie przejęty został od PKP Nieruchomości S.A. w 2014 roku. Dworzec i jego najbliższe otoczenie jest zawszą wizytówką miejscowości, dla przybywających podróżnych to tzw. pierwsze wrażenie. Teresiński obiekt dworcowy, będący do niedawna własnością kolei upominał się o przynajmniej zewnętrzny lifting.

Władze Gminy Teresin od momentu przejęcia poszukiwały zewnętrznych środków na generalny jego remont. Teresiński dworzec wraz z przylegającym placem, ulicami Torową i Lipową, z braku historycznego centrum, stanowi serce naszej gminy. Na początku 2015 roku ogłoszony został konkurs na zagospodarowanie dworca i okolic.

Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem architektów z całej Polski. Nadesłali oni 32 prace, proponując ciekawe rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne.

Wybranych 10 prac poddanych zostało konsultacjom społecznym, których celem było wybranie przez mieszkańców 3 najlepszych. Stały się one podstawą opracowania ogólnej koncepcji jako wariantu optymalnego i punktu wyjścia do startu w konkursach na pozyskanie środków zewnętrznych.

Nasza nagrodzona koncepcja w budynku dworca przewiduje m.in. wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na klub dyskusyjny, integrację międzypokoleniową, spotkania seniorów oraz warsztaty plastyczne i filmowe.

Od strony wschodniej powstanie nowoczesna sala kinowa, a nad nią - taras, na którym w okresie letnim planuje się ustawiać scenę. W budynku dworca na parterze znajdzie się też miejsce na bibliotekę z czytelnią oraz herbaciarnię, salę multimedialną i czytelnię. Na poddaszu istniejące pomieszczenia zaadoptowane zostaną na salę współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami.

Projekt jest dosyć skomplikowany, bo przewiduje w ramach istniejącej kubatury dworca generalną jego przebudowę, w tym: dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji sanitarnych (wstawienie pompy ciepła powietrznej skojarzonej z fotowoltaiką umieszczoną na dachu oraz wstawieniem kotła gazowego) oraz odgromowych, remont komina oraz dachu, docieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych.

Zachowana zostanie podstawowa funkcja dworca, czyli obsługa podróżnych – zakup biletów, poczekalnia, toalety i miejsca parkingowe. Diametralnie zmieni wygląd otoczenie dworca. Nasza koncepcja przewiduje zagospodarowanie przydworcowego placu – w ramach tzw. małej architektury znajdą się tu mobilne siedziska oraz stelaże na czasowe wernisaże.

W całość wkomponowana będzie estetyczna zieleń, a także istniejący tu Pomnik 20 Rozstrzelanych Więźniów z Pawiaka. Cały plac i budynek dworca zostanie oświetlony. Jednocześnie nastąpi przebudowa ulicy Torowej, która wyglądem upodobni się do ulicy Lipowej.

Teraz przed Urzędem Gminy stoi zadanie sporządzenia specyfikacji według której zostanie wybrany w procedurze przetargowej wykonawca projektu i prac budowlanych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest jeszcze w 2018 roku. Ostatnim elementem realizacyjnym będzie rozliczenie otrzymanej dotacji.

Z racji rygorów unijnych może on okazać się najtrudniejszy. Mamy nadzieję, że zmodernizowany dworzec wraz z najbliższym otoczeniem, w tym klimatyczną ulicą Lipową oraz nawiązującą do niej ulicą Torową spodoba się naszym mieszkańcom, tworząc nowoczesne, estetyczne i przede wszystkim funkcjonalne ,,śródmieście’’ Teresina.

Marek Olechowski

Wójt Gminy Teresin


 

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy