Marek Gołkowski - mój program wyborczy

/ 18 komentarzy
Zdjęcia i foto: Marek Gołkowski - mój program wyborczy Wybory samorządowe 2018 sochaczew

Drodzy Wyborcy!
Zbliżają się wybory samorządowe, gdzie zadecydujemy o przyszłości Sochaczewa. Wracam do samorządu bogatszy o europejskie doświadczenia. Swe siły i wiedzę chcę oddać Naszemu Miastu. Bezpartyjni Samorządowcy stwarzają nam wszystkim szansę wyjścia z zaklętego kręgu realizacji interesów partyjnych w samorządzie! Stworzymy możliwości rozwoju Sochaczewianom: młodzieży i emerytom, inwestorom i przedsiębiorcom. Wesprzemy zarówno potrzebujących, jak i najzdolniejszych spośród nas.

Mam nadzieję, że Sochaczewianie 21 października dokonają właściwego wyboru i pozwolą mi zrealizować poniższe postulaty.


Mój program wyborczy 

STWARZAĆ MOŻLIWOŚCI SOCHACZEWIANOM:

- życia w przyjaznym Mieście poprzez obniżenie kosztów opłat komunalnych,
- rozwoju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodzieży,
- wpływu na perspektywiczny Plan dla Sochaczewa uwzględniający koncepcję urbanistycznego rozwoju Miasta

Inwestorom poprzez dostęp do uzbrojonych terenów inwestycyjnych, wpisanych do planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,

Przedsiębiorcom
poprzez zapewnienie wszechstronnej pomocy w dziedzinie usług komunalnych, wygodnego dojazdu,

Kupcom sochaczewskim
poprzez swobodę parkowania i dostępu klientów do ich punktów sprzedaży,

Usługodawcom i rzemieślnikom
poprzez stworzenie warunków lokalowych w miejscach pożądanych przez klientów,

Urzędnikom i pracownikom samorządowym
poprzez przejrzysty system naboru, podwyższania kwalifikacji i awansu zawodowego,

Nauczycielom
poprzez wzrost wynagrodzeń, rozszerzanie kwalifikacji, unowocześnienie procesu nauczania i dostęp do najnowszych osiągnięć metodyki nauczania,

Uczniom
poprzez unowocześnianie i uatrakcyjnianie procesu nauczania i wychowania w ramach programu przyjaznej szkoły,

Organizacjom pozarządowym
poprzez stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz warunków dla skutecznego i nieskrępowanego działania,

Kierowcom, rowerzystom i pieszym
poprzez przemyślaną rozbudowę i modernizację mostów, sieci drogowej, parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

Sochaczewskim artystom, ludziom kultury i sztuki
poprzez stworzenie miejsc wystaw, koncertów, konferencji naukowych, wymiany doświadczeń oraz nieskrępowanych spotkań towarzyskich,

Wyjeżdżającym poza Sochaczew do pracy i szkół
poprzez stworzenie wygodnych miejsc parkowania samochodów oraz oczekiwania na połączenia kolejowe i kołowe,

Szukającym relaksu po pracy
poprzez program koncertów, wystaw, konferencji naukowych,

Młodzieży
poprzez aktywne włączenie jej w proces planowania, rozwoju i funkcjonowania Sochaczewa oraz konstruowanie budżetu obywatelskiego uwzględniającego jej potrzeby,

Emerytom
poprzez rozszerzanie systemu ulg i stworzenie instytucji Rady i Pełnomocnika Burmistrza ds. Seniorów,

Osobom niepełnosprawnym
poprzez przywrócenie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz likwidację barier architektonicznych w ich otoczeniu.


WSPIERAĆ:

Pragnących aktywnie włączyć się w proces planowania rozwoju i zarządzania Miastem
poprzez stałe dyżury Burmistrza, gdzie chętni - bez zbędnej zwłoki – zostaną przez niego osobiście przyjęci i wysłuchani,

Inicjatywy Sochaczewian i NGO’sów
w sprawie kierunków rozwoju Miasta, inwestycji miejskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez zapewnienie wkładów własnych do wspólnych projektów,

Wymagających wsparcia finansowego Miasta poprzez rozszerzenie zasięgu pomocy, weryfikację obecnego systemu i włączenie do niego instytucji charytatywnych oraz sponsorów,

Wymagających pomocy finansowej i ludzkiej
poprzez ścisłą współpracę i wsparcie powiatowych placówek opiekuńczych i zdrowotnych,

Korzystających z usług instytucji komunalnych
poprzez elektronizację procesu obsługi oraz maksymalne uproszczenie i przyśpieszenie procesu decyzyjnego,

Szukających pracy
poprzez organizację we współpracy z PUP kursów i szkoleń zawodowych oraz wsparcie w uzyskaniu pomocy merytorycznej oraz psychologicznej,

Wykluczonych z powodu uzależnień
poprzez profesjonalną pomoc i stworzenie warunków powrotu do życia rodzinnego i zawodowego,

Niepełnosprawnych
poprzez skuteczną pomoc we włączaniu ich w życie społeczności lokalnej i stwarzanie możliwości realizacji zawodowej,

Młodzież uczącą się
poprzez lepsze wykorzystanie szans przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej: wymianę uczniów, staże zagraniczne, stypendia naukowe, udział w międzynarodowych projektach,

Uczniów szczególnie uzdolnionych
poprzez zapewnienie opieki naukowej nad ich rozwojem,

Dzieci i młodzież wymagającą wsparcia
poprzez zapewnienie pełnej opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oraz możliwość udziału w specjalistycznych formach pomocy,

Nauczycieli
poprzez stworzenie systemu szkoleń, konferencji, forów wymiany doświadczeń i zintensyfikowanie pomocy świadczonej przez nauczycieli-ekspertów, metodyków,

Wymagających opieki medycznej
poprzez stworzenie systemu kompleksowej informacji o dostępności usług na terenie Miasta. Usprawnienie dostępu do tych usług, w tym specjalistycznych, których brak w Sochaczewie,

Sochaczewskich absolwentów uczelni
oferując pomoc w znalezieniu miejsca pracy w Sochaczewie, zgodnego z ich wykształceniem zawodowym i oczekiwaniami finansowymi,

Sportowców wszystkich dyscyplin sportu, amatorów i profesjonalistów, w tym kajakarzy, motocyklistów, wędkarzy,
poprzez oddzielne dotacje na rozwój różnych dziedzin uprawianego przez nich sportu.


Tutaj znajdziecie Dodatkowe elementy Programu wyborczego dla Sochaczewa Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy

 3
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (18)

zalewskizalewski
-1
O mój Boże. Coż za głęboki, analityczny dokument. To ma być program? Litości.

Szanowny Panie Gołkowski jest Pan wykładowcą akademickim, naprawdę nie jest Pan w stanie napisać solidnego dokumentu, tylko listę pobożnych życzeń. Słabe, mega słabe! (2018-10-11 22:58)
mgolkowskimgolkowski
0
Szanowny Panie Igorze, zapraszam do lektury dodatkowych elementów Programu wyborczego dla Sochaczewa naszego Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy: https://e-sochaczew.pl/n/program-wyborczy/58992(2018-10-11 23:24)
zalewskizalewski
-2
Szanowny Panie Marku

Sprawdzę. Odniosę się na pewno. A jak już Pana mam na linii. To czy To Pan jest autorem listu do mieszkańców, czy ktoś Panu go napisał? Bo zdaje sobie Pan sprawę, że kłamie w nim Pan, lub autor na potęgę? (2018-10-11 23:36)
metasekwojametasekwoja
-1
A kto czyta programy? Najważniejsze to nakłamać za przykładem Mateuszka Kłamczuszka. (2018-10-12 19:20)
wbienkowbienko
0
@zalewski nie wydurnaj się (2018-10-13 22:43)
zalewskizalewski
+1
Naprawdę to jak się wygłupiam? Poniżej jeden z głównych koalicjantów Pana Gołkowskiego. Przekazał mu swoje "poparcie", co Panowie uwiecznili na wspólnym zdjęciu. Ciekawe, jaką posadę ma obiecaną. Pan Żelichowski - wiadomo nadburmistrz. Pan Wiking - drugi zastępca burmistrza? Ciekawe z jakim zakresem obowiązków? Budowa murów miejskich, a może obrona miasta przed najazdami innych Wikingów.

(2018-10-13 23:46)
zalewskizalewski
0
Szanowny Panie Marku

Przestudiowałem Pański "program" i tak sobie myślę, że niepotrzebnie marnował Pan papier. Pański kolega "Gąsior", który tak kocha drzewa, powinien Panu udzielić reprymendy. Ile drzew żeście poświęcili, by wydrukować swoją gazetę, w której albo kłamstwa, albo bzudry.

Ale o tym innym razem. Dziś o programie. Wystarczyło napisać - "Damy wszystko, wszystkim" i wyszłoby na to samo. Naprawdę wybitnie odkrywczy program.

Skąd na to środki? Z nieba spadną. No bo przecież Wy nie będziecie brali kredytów, ani obligacji.
Jak bowiem zapewnia Pana promotor Jerzy Żelichowski - jego planem zawsze było wyłącznie spłacanie kredytów (których nabrał najwięcej w historii samorządu).PS. Realizacją której części programu ma zająć się Rycerz-Wiking-Buczyński. Czy to Wasz główny strateg może? (2018-10-14 11:47)
mefistomefisto
0
Powiedzmy że jestem inwestorem,mam dużo pieniędzy i chciałbym zainwestować w Sochaczewie bo lubię to miasto,jakie tereny mi pan zaproponuje?Może zbuduję fabrykę a może osiedle bo jestem deweloperem.Gdzie miasto ma tereny które się do tego nadają?Proszę o uczciwą odpowiedź. (2018-10-14 12:42)
wbienkowbienko
+1
@zalewski

Jeśli jesteś zwolennikiem bieżącego układu, to dlaczego wstydzisz się własnej twarzy i nazwiska. Konto masz zarejestrowane z tzw. "okazji", przykryłeś je nazwiskiem znanego prawicowego dziennikarza (kompleks lokalnego pismaka?) i głosisz te swoje "merytoryczne" uwagi, zarzucając innym kłamstwo albo bzdury.A inne programy są wporzo - tak? Szczególnie PiS i SFS (krypto PiS), tak? Tylko, czy firmowanie ich swoją twarzą i nazwiskiem jest na tyle "obciachem", że trzeba się chowac pod fałszywym kontem?

Wymysliłeś, że program BS to programDamy wszystko, wszystkim. A co jest w kontrze?Pisowska zasada TKMDamy wszystko, ale tylko swoim?Szczerze - wolę to pierwsze:)

A co do ludzi? Lepiej mieć w drużynie ludzi "barwnych", nieschematycznych i niepospolitych, niż zuniformizowanych i ideologicznie prawilnych wiernych jedynej słusznej władzy.

Więc, nie wydurniaj się. (2018-10-14 13:08)
mgolkowskimgolkowski
+1
@mefisto

Miasto posiada jeszcze trochę terenów nadających się pod inwestycje, jak choćby często przywoływane Pola Czerwonkowskie, na których w tym zakresie od lat nic sie nie dzieje. Natomiast proszę pamiętać, że nie zawsze Urząd Miejski musi być właścicielem ziemi, żeby ściągać inwestorów. Nieraz wystarczy by zainteresował ich miastem, wskazując dogodne do inwestowania tereny prywatne, których jak wiemy w Sochaczewie nie brakuje. Jednak by przyciągnąć inwestorów potrzebny jest dobry klimat i dobre kontakty. Coś o tym wiem, gdyż w taki właśnie sposób udało mi się zainteresować włoską firmę (Sime Polska) by założyła w Sochaczewie gaz ziemny, z którego korzystamy teraz wszyscy. (2018-10-14 13:22)
hubertus63hubertus63
0
Zalewski - czyżby były kolega i współpracownik obecnego burmistrza wrócił do łask ta sama merytoryka i ten sam język (2018-10-14 13:27)
mefistomefisto
0
Oczywiście zgadzam się że miasto nie musi być właścicielem,ale musi najpierw zachęcic aktualnych włascicieli gruntów do tego żeby się ich pozbyli na kożyść inwestora.Znamy wiele przypadków gdzie lokalni politycy przejęli za bezcen grunty które później sprzedali inwestorom za wielokrotnie wyższe sumy.Co z planami zagospodarowania w naszym mieście?Do tej pory nie znamy przebiegu dróg o których się mówi od lat,choćby wschodnia część obwodnicy czy lokalizacja mostu.Miasto zatrudnia przecież osoby które powinny sie tym zajmować a co pan planuje z tym zrobić?Czemu na pola czerwonkowskie nie zgłosił się żaden inwestor?Jaka jest pana diagnoza? (2018-10-14 13:42)
zbychnowyzbychnowy
0
Zabawne, że Pan Robert z urzędu miasta tak krytykuje program Bezpartyjnych Samorządowców, który jest jednak pełny konkretów, w sytuacji gdy jednocześnie program PISu (czyli burmistrza Osieckiego i przystawek) dla Sochaczewa na następną kadencję jest żałośnie MIAŁKI, WTÓRNY I KOMPLETNIE BEZ WIZJI DLA MIASTA. Tych parę punktów które proponujecie, to w olbrzymiej większości kończenie tego, co już zostało zaczęte, albo za chwilę zaczęte zostanie. Nie ma tam absolutnie nic nowego! Poza tym, paru rzeczy z tego programu nie wykonacie, bo za słabo pozyskujecie środki zewnętrzne, a kolejnych obligacji Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwoli wam już więcej wyemitować. Bo zadłużenie miasta jest KOLOSALNE!Krótko mówiąc program PISu (czyli burmistrza Osieckiego i przystawek) jest PUSTY. Nie macie żadnego PLANU. Chcecie tylko trwać na STOŁKACH, nie proponując dla Sochaczewa żadnej wizji rozwoju. JESTEŚCIE ZUPEŁNIE WYPALENI! (2018-10-14 13:55)
gajgaj
0
Wiesz Zalewski. Też sobie przestudiowałem dostępne programy wyborcze. Wiesz co w nich uderza? Są dokładnym odbiciem bolączek i niedostatków Powiatu i Sochaczewa. Czymś o czym warto mówić. I w następnej kadencji, bez względu na to kto wygra, nad tymi problemami pochylić.

To czy znajdą się na rozwiązanie tych problemów pieniądze, zależy od dobrej współpracy miasta, powiatu i gmin. Szukania dofinansowania w programach unijnych i ogólnoplskich, wspierających dobre inicjatywy. Gospodarności. Ludzi z pomysłami i wolą działania.

To hasło - dostrzegać dobre, dające szansę na sukces możliwości i wspierać dobre pomysły tam gdzie tylko można. Dać zielone światło tym wszystkim, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie. Którzy dla inych potrafią i chcą działać. Dla których samorządność nie jest pustym słowem lecz ideą, dla której mogą wiele poświęcić. To recepta.

Na rozwój tego miejsca w którym mieszkamy. I tego kraju w którym żyjemy.

Dlatego wszelkie waśnie polityczne postrzegam jako kotwicę. A ludzi posługujących się czarnym Pr. jako tych, którzy (z nie zrozumiałych dla mnie powodów) są przeciwni temu rozwojowi. (2018-10-14 13:57)
zalewskizalewski
0
Brawo Gaj Wszystko zależy od dobrej współpracy miasto-gmina-powiat.Burmistrz Osiecki jest mistrzem tej współpracy. Dokłada do tego współpracę z województwem i rządem. Przez to, że wspiera go PiS, ma szansę na rządowe wsparcie, inwestycje, dotacje (wide wsparcie od NFOŚ w tej kadencji).

Pan Gołokowski ma wsparcie wyłącznie Pana Żelichowskiego - pieniacza, który nigdy nie umiał z nikim współpracować. Zawsze na wojnie z powiatem, gminą, czy własną Radą Miasta. Ze wszystkimi! (2018-10-14 14:30)
zalewskizalewski
0
Brawo Gaj Też jestem przeciwny czarnemu PR-owi, który nieustannie w tej kampanii uprawiają Panowie Żelichowski/Gołokowski. To nawet nie jest czarny PR, to zwykłe kłamstwa są. (2018-10-14 14:33)
kolekkkolekk
0
Bidon, co ty bredzisz o jakimś czarnym PR ?! Jak śmiesz ?! Czarny PR to ty od 8 lat uprawiasz na polecenie twojego PISowskiego pryncypała z UM .Bawicie się w dobrego i złego policjanta. On nigdy oficjalnie nikogo nie obraża , a ty anonimowo w internecie  jesteś gościem od czarnej roboty , który ma za zadanie opluć wszystko i wszystkich, którzy mu nie pasują .

  (2018-10-14 15:24)
gajgaj
0
Ludzi z pomysłami i wolą działania.To hasło - dostrzegać dobre, dające szansę na sukces możliwości i wspierać dobre pomysły tam gdzie tylko można. Dać zielone światło tym wszystkim, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie. Którzy dla inych potrafią i chcą działać. Dla których samorządność nie jest pustym słowem lecz ideą, dla której mogą wiele poświęcić. To recepta.Na rozwój tego miejsca w którym mieszkamy. I tego kraju w którym żyjemy.
Zalewski. Tak sobie myślę że dla samorządności to jest ważniejsze niż jakiekolwiek polityczne poparcie którejkolwiek partii.

W tej nierówności idea jest ponad partią.

Zmienną są ludzie. A wynik zależy od dobrego wyboru.

Tak jak 45 jest większe niż 38. ;)

(2018-10-14 22:33)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy