Samurajowie Pióra – VOL. 5 - konkurs

Zdjęcia i foto: Samurajowie Pióra – VOL. 5 - konkurs Słowo pisane sochaczew

Ogłaszając piątą edycję konkursu SAMURAJOWIE PIÓRA musimy powiedzieć jasno – mamy pierwszy poważny jubileusz. Nie planując – jakże teraz modnych – uroczystych obchodów chcemy jednak odnieść się do tej, niełatwej przecież, sytuacji.

Idea założycielska konkursu miała swe źródła w poczuciu nieustannego dialogu, jaki kultura Zachodu prowadzi ze Wschodem. W tym przypadku tym ‘dalekim‘. Można powiedzieć, że już od czasów powojennych dialog ten ma także, a może przede wszystkim, wymiar popkulturalny. Godzilla, miecze świetlne rycerzy Jedi, manga, anime, kino akcji, horror są oczywistymi oczywistościami, wypadkowymi owej rozmowy. Jedną z tych niewielkich, skromnych, a jednak ważnych wypadkowych jest konkurs Stowarzyszenia e-Sochaczew.pl – ‘Samurajowie Pióra‘.

Próbę uchwycenia owego popkulturalnego ducha podjął autor plakatu do 5. edycji konkursu Piotr Prażmowski. Świętując nasze 5 lat pozwoliliśmy sobie odwołać się do źródeł naszego natchnienia, którym w sposób całkowicie bezpośredni i bezrefleksyjny był – dzisiaj już kultowy – Kill Bill Quentina Tarantino. W ten sposób spłacamy nasz symboliczny dług wobec amerykańskiego reżysera.

Przywołując w tym miejscu postać Tarantino, podkreślamy po raz kolejny – konkurs ma nas wszystkich: uczestników, czytelników i jury bawić, a – mówiąc językiem ulicy – dawać fun! Inne aspiracje, dążenia i zamysły odkładamy na bok.

A zatem ogłaszamy rozpoczęcie 5. edycji ‘Samurajów Pióra‘.

Zasady konkursu pozostają niezmienione.


REGULAMIN

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać do Stowarzyszenia ‘e-Sochaczew.pl‘ od 5 do 10 utworów haiku pocztą elektroniczną (adres: samurajowie@esochaczew.pl). Haiku nie muszą spełniać kanonicznej formuły 5-7-5 sylab. Dopuszczamy formę od dwóch do czterech wersów. Jednak wiersze powinny cechować się stłumieniem i wyciszeniem poetyckiego ‘ja‘. Utwory niespełniające wymienionych warunków zostaną odrzucone.

Organizator zastrzega sobie tym samym prawo odrzucenia poszczególnych utworów z konkursu, a w przypadku, kiedy w wyniku odrzucenia liczba utworów uczestnika konkursu spadnie poniżej pięciu, uczestnik zostanie wykluczony z udziału w konkursie. Ostatecznym terminem nadsyłania prac jest dzień 30 listopada 2009 r. Decyduje data wysłania e-maila.

Wiersze mogą być wcześniej publikowane, z wyjątkiem publikacji w poprzednich edycjach ‘Samurajów Pióra‘.

Głosowanie za pośrednictwem Internetu odbędzie się w dniach 1-8 grudnia 2009 r. Głosujemy za pośrednictwem e-maila samurajowie@esochaczew.pl podając w jego tytule numer uczestnika oraz dane teledresowe w przypadku osób zainteresowanych otrzymaniem nagrody dla głosujących. 9 grudnia nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Uroczyste wręczenie nagród w siedzibie Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych ‘e-Sochaczew.pl‘ odbędzie się w dniu 13 grudnia 2009 r..

Uwaga! Wierszy nie należy opatrywać godłem. Podpisujemy je własnym imieniem i nazwiskiem. Prosimy o dołączenie do maila danych kontaktowych (telefon, adres do korespondencji) oraz krótkiej informacji o sobie - co pozwoli nam na przybliżenie sylwetek uczestników konkursu głosującym.

NAGRODY

NAGRODY JURY:
1. miejsce – SAMURAJ PIÓRA 2009 – książka i replika miecza samurajskiego,
2. miejsce – książka,
3. miejsce – książka.

SAMURAJ INTERNETU wybrany w głosowaniu internetowym – książka.

Wśród internatów, którzy wezmą udział w głosowaniu internetowym rozlosujemy nagrodę książkową.

e-mail: samurajowie@esochaczew.pl

Zapraszamy do głosowania!

Organizatorzy, Jury, Stowarzyszenie ‘e-Sochaczew.pl‘


Czytaj także:
vol.1
vol.2
vol.3
vol.4
Samuraj_Piora_2008
Procent_haiku_w_haiku

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy