Sochaczewski Charytatywny Test Coopera powraca - zapraszamy

Zdjęcia i foto: Sochaczewski Charytatywny Test Coopera powraca - zapraszamy Biegi sochaczew

SOCHACZEWSKI CHARYTATYWNY TEST COOPERA - 1.04.2017I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania  jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sochaczewa i okolic bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

2. Zbiórka funduszy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z ZSS w Erminowie.


II. ORGANIZATOR
Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.


III. TERMIN I MIEJSCE
a) 1 kwietnia 2017 roku (sobota) bieżnia tartanowa Zespółu Szkół w Sochaczewie  ul. Chopina. Start pierwszego biegu – godzina 10.00.
b) Szczegółowe informacje na bieżąco na stronie internetowej www.emekwbiegu.blogspot.com i www.aktywni.e-sochaczew.pl  w zakładce "Nasze Imprezy".
c) Biuro zawodów czynne w dniu imprezy  na godzinę przed rozpoczęciem zawodów oraz w czasie ich trwania;  znajdować się będzie przy boisku szkolnym
d) Serie puszczane będę co ok. 20-25 minut  w grupach max 20 osobowych. 
e) Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy na gwizdek sędziego starają się pokonać jak najdłuższy dystans.
f)  Przewidziany jest bieg dla dzieci „ Bieg Skrzatów ok. 100m” (upominek dla każdego małego uczestnika – bez wręczania medali oraz pucharów);

 „Mini Test Coopera” 6 minutowa próba wysiłkowa dla dzieci z roczników 2009-2004;

Nordic Walking – seria 6 minutowa.


IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik Sochaczewskiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem  testu i musi go przestrzegać. Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Limit uczestników Sochaczewskiego Testu Coopera wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej liczby zarejestrowanych uczestników.
3. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Należy dokonać tego najpóźniej na 15 minut przed startem.
4. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie, które znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Uczestnikom zostaną wydane numery startowe, które należy umieścić na okryciu wierzchnim w widocznym miejscu (na klatce piersiowej) w celu identyfikacji uczestnika w trakcie imprezy.
6. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie dostępne  w Biurze Zawodów.

7. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

10. Zawodnik przypisany do serii biegowej musi w niej wystartować – nie będzie zmian ani przeniesień do innych biegów. Spóźnienie na własny bieg jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Zawodnicy zapisani w dniu startu biegną w dodatkowej ostatniej serii poza klasyfikacją pucharową.

11. Obowiązuje opłata startowa w wysokości min. 15 zł. Uzbierana suma przekazana będzie na cel charytatywny. Płatność tylko i wyłącznie w dniu zawodów. Opłata dotyczy tylko i wyłącznie osób które ukończyły 18 rok życia.


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na adres e-mail ezimny1981@gmail.com.Zgłoszenie zawierać musi: imię i  nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubową lub miejscowość z jakiej jest startujący. Terminy zgłoszeń do 28  marca  2017 roku do godz. 20.00. Każdy uczestnik otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu do biegu.


VI. KLASYFIKACJA

1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
2. Podczas Sochaczewskiego Testu Coopera prowadzone będą klasyfikacja wiekowe:

dzieci i młodzieży: „skrzaty” ur. 2010 i młodsi; „Dzieci młodsze” ur. 2009,2008,2007; „Dzieci starsze” ur. 2006,2005,2004; „Młodzież gimnazjalna” ur. 2003,2002,2001. (wszystkie biegi z podziałem na dziewczynki i chłopców) oraz kategorię kobiet i mężczyzn w wieku lat:
„16-19” ur.1998-2000, „20-29” ur. 1997-1988, „30-39” ur. 1987-1978, „40-49” ur. 1977-1968, „50+” ur. 1967 i starsi.
3. Wyniki zawodów zamieszczone zostaną w Internecie na stronie organizatora.

4. Przebiegnięty dystans mierzy się z dokładnością do 10 metrów na niekorzyść zawodnika.

VII. NAGRODY
1.Wszyscy  uczestnicy, którzy ukończą każdą z edycji Sochaczewski Charytatywny Test Coopera otrzymują: pamiątkowy medal (oprócz skrzatów) oraz inne drobne upominki.

2. Dla 5 najliczniejszych szkół puchary (decyduje liczba uczestników w dniu startu - a nie zgłoszonych zawodników).


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
3. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator KM Aktywni Sochaczew
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Informacje dodatkowe
  0
  Oceń
  (0 głosów)

   

  Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:  wybieram się tam!

  Opinie i komentarze użytkowników (0)

  skomentuj ten artykuł

  e-Sochaczew.pl poleca filmy