Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III

/ 3 komentarzy / 20 zdjęć
Zdjęcia i foto: Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III Inwestycje sochaczew
+15

Trochę historii

W latach 2013-2015, dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie dokonano modernizacji budynku dawnego przedszkola kolejowego. W ten sposób powstało Centrum Edukacyjno-Turystyczne (CET). Finalnie tu znalazły się nowe pomieszczenia wystawowe, edukacyjne, konferencyjne, biurowe i magazynowe. Tutaj też w 2017 r. przeniesiono kasę i główne wejście do muzeum. W konsekwencji powstania nowego obiektu zaistniała konieczność poszerzenia działalności placówki o nowe obszary tematyczne. W związku z tym od początku maja 2015 r. do końca kwietnia 2017 r. przyjęto na pełen etat czterech asystentów muzealnych. Zadaniem nowych pracowników (w tym piszącego te słowa) było m.in. zaaranżowanie w oparciu o powstałe przestrzenie nowych wystaw stałych i czasowych, wprowadzenie w ramach kompleksowej oferty edukacyjnej lekcji muzealnych, świadczenie usługi przewodnickiej (stacjonarnie oraz w pociągu Retro), a także zgłębianie i popularyzowanie (poprzez działalność wydawniczą i konferencyjną) dziejów kolei wąskotorowych w Polsce oraz historii regionalnej. Dodatkowym preferowanym działaniem było pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój infrastrukturalny jednostki oraz na tzw. zadania miękkie. W ramach tych ostatnich wykonano w ciągu ostatnich 4 lat szereg różnorodnych projektów w tym np. nową wystawę stałą pt. „Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej 1922-1984”, a także makietę kolejową pn. „Sochaczewska Kolej Dojazdowa”. Natomiast w obszarze działań infrastrukturalnych od 2015 r. rozpoczęto pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w celu dostosowania do nowych funkcji otoczenia budynku Centrum Edukacyjno-Turystycznego (w tym połączenia w funkcjonalną całość ww. terenu z historyczną częścią skansenu). Podejmując próby zdobycia dotacji na niniejszy projekt (który otrzymał nazwę „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego”) otrzymaliśmy wydatne wparcie radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego oraz Bożeny Żelazowskiej. Przychylne temu działaniu było również kierownictwo naszej jednostki nadrzędnej, czyli warszawskiej Stacji Muzeum z dyrektor Joanną Kazimierską na czele. Wdrożenie projektu było możliwe także dzięki otwartej na inwestycje postawie kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej Radosława Koniecznego.

I etap

Modernizację otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego podzielono na trzy etapy, z których pierwszy zrealizowano już w 2016 r., dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, przyznanej w wysokości 55 tys. zł. Wzniesiono ówcześnie nowy ciąg pieszy, łączący CET z historyczną częścią skansenu oraz placem z tyłu budynku. Plac ten również wybrukowano i przeznaczono do organizacji imprez plenerowych oraz obsługi ruchu turystycznego. Dodatkowo zbudowano czynną bocznicę kolejową o długości 100 metrów wraz z peronem przy wschodniej elewacji budynku Centrum. Dzięki inwestycji udało się znacząco usprawnić działalność muzeum. Od tej pory efektywniej realizowane były zadania dydaktyczne z wykorzystaniem zabytkowego taboru kolejowego, jak choćby lekcje muzealne w wagonie pasażerskim, ustawionym przy nowym peronie, blisko budynku CET oraz nowego wejścia głównego. Wzniesiony odcinek toru umożliwił także podciągnięcie w rejon budynku Centrum, wagonu platformy pełniącego funkcję muzealnej sceny, co usprawniło organizację imprez plenerowych. Dodatkowo, od momentu powstaniu peronu oraz bocznicy, wygodnie można było zwiedzać unikalne obiekty taboru wąskotorowego (takie jak np. Salonka Generalska, wagon barowy typu 3Aw, czy parowóz Px48-1253), które okresowo bądź na stałe zagościły w pobliżu CET.

II etap

W ramach II etapu, do którego doszło dzięki dotacji z budżetu Mazowsza w 2017 r., powstała dokumentacja projektowa. W efekcie udało się zaplanować funkcje dla pozostałego niezagospodarowanego terenu wokół CET. W oparciu o powstały projekt, na realizację III etapu w 2018 r. pozyskane zostały aż 374 tys. zł od marszałka województwa mazowieckiego. Jednakże w roku wyborów samorządowych ceny wykonawstwa wzrosły na tyle, iż w ramach niniejszych środków nie udało się niestety wyłonić właściwej firmy budowlanej.

III etap

W efekcie zaistniałych kłopotów z wyłonieniem wykonawcy, Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2019 r. podwyższył kwotę dofinansowania na realizację III etapu do wartości 500 tys. zł. Podczas kolejnego postępowania przetargowego udało się wreszcie wyłonić firmę Wig-Kost, która podjęła się robót budowlanych. W efekcie, od początku kwietnia do końca czerwca bieżącego roku, zrealizowany został III etap modernizacji otoczenia CET. W ramach inwestycji udało się przeprowadzić szereg działań, które w zasadzie od razu przyczyniły się do znaczącej poprawy jakości obsługi ruchu turystycznego. Przede wszystkim dokończona została modernizacja układu komunikacyjnego, dzięki czemu ostatecznie uporządkowany został ruch pieszy i samochodowy w tej części muzeum. Wytyczono nowe lub zmodernizowano dawne ciągi piesze, pokrywając kostką brukową kilkaset metrów chodników, co umożliwiło wygodne przemieszczanie się z CET do historycznej części skansenu. Dzięki powstaniu ww. traktów już teraz można dotrzeć do części eksponowanego w rejonie Centrum zabytkowego taboru kolejowego, do którego dotychczas dostęp był niedogodny. Dodatkowo po północnej i zachodniej stronie CET zmodernizowano, a w części wzniesiono od podstaw parking dla samochodów osobowych oraz autobusów (przy którego budowie usunięta została duża piwnica typu ziemianka). Dzięki temu muzeum po raz pierwszy w ponad trzydziestoletniej historii dysponuje własnym, wielofunkcyjnym parkingiem. Celem zapewnienia dodatkowych miejsc parkingowych dla klientów placówki zgłaszaliśmy również swoje propozycje do powstających projektów przebudowy ulic Licealnej oraz Traugutta. W efekcie, podczas przeprowadzonych w ubiegłym roku remontów obu arterii, Urząd Miejski w Sochaczewie oraz Starostwo Powiatowe wygospodarowało przy nich nowe ogólnodostępne zatoki postojowe dla kilkudziesięciu pojazdów, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych i jedno dla autobusów. Kolejnym ważnym działaniem był gruntowny remont całego muzealnego ogrodzenia w rejonie CET na odcinku kilkuset metrów. Istotnym tu aspektem było wzniesienie od podstaw przy ul. Licealnej nowej sześciometrowej bramy dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także znacznie poszerzonej głównej furty pieszej dla zwiedzających, prowadzącej do budynku Centrum. Zbudowane według autorskiego projektu, cztery ceglane słupy, w które ujęta została brama i furta, swą formą, rozmiarami i kolorystyką nawiązywać mają do historycznego ogrodzenia muzeum, które od 1939 r. delimituje stację Sochaczew Wąskotorowy od strony ul. Towarowej oraz częściowo Licealnej. Niniejsze działania połączono z poszerzeniem istniejącego chodnika prowadzącego od nowej furty wejściowej do budynku CET, a także z wymianą starych schodków oraz budową brakujących opasek fundamentowych z kostki betonowej przy budynku. Działania te pozwoliły zakończyć rozpoczęty w 2016 r. proces dostosowywania otoczenia CET do pełnienia przez budynek funkcji nowego wejścia głównego do muzeum od ul. Licealnej. Dodatkowo nadano również wspólną paletę kolorystyczną lampom, nowym słupkom blokującym, skrzydłom furty i bramy, a także innym elementom ogrodzenia. Aspekty estetyczne inwestycji dopełnione zostały również poprzez modernizację i wysypanie tłuczniem dwóch odcinków toru ekspozycyjnego w rejonie nowego wejścia głównego. Wytłuczniowana została na pełnej długości także stumetrowa bocznica, wzniesiona przy budynku Centrum w 2016 r. W ramach niniejszego etapu zamontowano również stojak dla rowerów, bariery energochłonne oraz pełne oznakowanie pionowe i poziome w rejonie parkingu dla samochodów osobowych i autobusów.

IV etap?

W związku z nominacją w lutym 2019 r. Grzegorza Kropiaka na stanowisko kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, zaplanowana została realizacja IV etapu modernizacji otoczenia CET. W jej ramach mają zostać zrealizowane działania uzupełniające III etap inwestycji. W przyszłym roku zatem złożona zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kolejna aplikacja o dofinasowanie niniejszego etapu. W przypadku pozyskania środków, zorganizowana w ramach dotychczasowych inwestycji przestrzeń, uzupełniona zostanie o elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci oraz prefabrykowane donice na kwiaty. Planowana jest również wymiana drzwi zewnętrznych w budynku CET, podświetlenie trzech lokomotyw eksponowanych przy ogrodzeniu od ul. Licealnej, montaż neonu dachowego z nazwą jednostki, a także wprowadzenie w przestrzeń parkingu gumowych odbojników i bariery trawnikowej. Dodatkowo w ramach tego etapu mają być uruchomione cztery zabytkowe lampy, zlokalizowane na peronie powstałym przy CET w 2016 r. Jeżeli zatem w 2020 r. udałoby się pozyskać dofinansowanie na IV etap opisywanej inwestycji, a także ze środków własnych zrealizować kolejną,  polegającą na modernizacji hallu kasowego w CET, obsługa ruchu turystycznego w naszej placówce mogłaby wejść na nowy poziom i być jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb klientów muzeum.

Łukasz Popowski
asystent muzealny
Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Sochaczewie

Fot. Łukasz Popowski, Marta Przygoda-Stelmach

Inwestycja pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego etap III została zrealizowana w 2019 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Więcej zdjęć z inwestycji w naszej galerii!

Więcej:
Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap I
Zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap II
Otoczenie CET III – audycja w Radiu Sochaczew
z 01.07.2019
Otoczenie CET III – audycja w Radiu Sochaczew z 09.08.2019

 5
Oceń
(4 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (3)

dar-bardar-bar
0
Naprawdę ładnie, cieszę się że po latach zaniedbań coś się dzieje w muzeum. Brakuje mi jeszcze remontu ogrodzenia od  strony ulicy Towarowej oraz elewacji budynku przy starym wejściu. Czy są jakieś plany w tym zakresie? (2019-09-15 17:25)
popopopo
0
Dziękujemy za docenę :) Cały czas staramy się te pozytywne zmiany inicjować i wdrażać. Choć oczywiście jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wśród wielu problemów znajduje się również zagadnienie poddania kompleksowej konserwacji budowli zabytkowych muzeum, w tym oczywiście wymienionych tu: ogrodzenia z 1939 r. oraz głównego budynku stacyjnego z 1937 r. Tu wiodącym problemem jest brak tytułu właśności do nienijszych obiektów, co skutkuje tym, że muzeum nie może zająć się nimi na poważnie. Właścicielem tych budynków jest PKP, które obecnie przekazuje niniejsze mienie na rzecz muzeum. Ale ten proces niestety trwa. Zatem obecnie w opisywane obiekty (pominąwszy doraźne remonty) na poważnie inwestować może jedynie ich właściciel, czyli PKP. I w roku bieżącym tak też się stało. Na głównym budynku stacyjnym gruntownej naprawie poddany został dach niniejszego obiektu. Do czasu przekazania własności, muzeum może jedynie inwestować w rejonie nowego wejścia od ul. Licealnej oraz w otoczeniu budynku CET, co też od 2016 r. się dzieje :) Pozdrawiam i zapraszam do muzeum :) (2019-09-18 16:37)
wkurzonywkurzony
0
Wyrazy współczucia dla Muzeum z powodu nowego kierownictwa. Zrobili Wam świństwo. (2019-09-19 09:48)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy