Badania archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie - sezon 2012

Zdjęcia i foto: Badania archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie - sezon 2012 Historia i tradycja sochaczew

W okresie od 09.07.2012 do 03.08.2012 roku Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”, powraca z badaniami archeologicznymi na sochaczewskie Wzgórze Zamkowe. Badania odbędą się dzięki dofinansowaniu burmistrza Piotra Osieckiego. To już czwarty sezon wykopalisk, za który jesteśmy odpowiedzialni. Przypomnijmy: w roku ubiegłym podobnie jak w 2006 i 2007 ideą merytorycznego dokończenia badań miejscowej warowni udało się zainteresować władze miasta, dzięki czemu po tym i przyszłorocznym sezonie prac wykopaliskowych pojawiła się szansa na wydanie ogólnodostępnej monografii zamku. Dla tego działania wsparcie zadeklarował burmistrz Piotr Osiecki. Według pierwotnych planów tegoroczny sezon miał być finalnym, niemniej z powodu kłopotów finansowych miasta, niezbędne było rozbicie przewidzianego dwumiesięcznego programu badań na miesiąc w roku bieżącym oraz miesiąc w przyszłym.

Kierownikiem wykopalisk będzie, podobnie jak podczas uprzednich 3 sezonów, współpracujący z naszą organizacją, jeden z najlepiej zapowiadających się kastellologów w kraju Tomasz Olszacki z Łodzi. Merytorycznie bazować będziemy na Kompleksowym Programie Badawczym dla Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie, zbudowanym i zaakceptowanym przez burmistrza Piotra Osieckiego oraz Panią konserwator Ewę Jaszczak w roku ubiegłym.

W sezonie tegorocznym założone zostaną trzy główne wykopy archeologiczne. Dwa z nich umiejscowimy od strony wschodniej, w pobliżu miejsca gdzie w 2006, 2007 oraz 2011 r. udało się zlokalizować węzeł bramny z XV/XVI oraz początku XVII w., a także relikt znanego ze źródeł pisanych mostu zamkowego. Celem pierwszego z w/w, wysuniętego bardziej w kierunku wschodnim, będzie weryfikacja przebiegu muru obwodowego zamku późnośredniowiecznego w miejscu styku z późniejszym XVII - sto wiecznym przedbramiem. Drugi z wykopów wytyczony zostanie bliżej dziedzińca, z zamiarem pełnego rozpoznania odkrytych tam średniowiecznych struktur murowanych, wstępnie identyfikowanych z budynkiem XV - sto wiecznym, którego funkcję będziemy starali się ustalić. Trzeci z wykopów założony zostanie w zewnętrznym narożniku południowego i zachodniego skrzydła zamku XVII – sto wiecznego i powinien odpowiedzieć na pytanie o metrykę fundamentów domu południowego (średniowieczne, czy już nowożytne) oraz jego relacje z domem zachodnim, który po ubiegłorocznych badaniach okazał się być budowlą dwufazową (w partii fundamentów średniowieczną - wyżej nowożytną). W klatce schodowej zamku XVII – sto wiecznego, zlokalizowanej w zachodnim skrzydle obiektu, przewidziane jest założenie odkrywki architektonicznej, gdzie mogą znajdować się relikty zamkowej wieży (?), związanej z najstarszym książęcym założeniem rezydencjonalno - obronnym.

W wykopaliskach udział wezmą studenci i wolontariusze z Poznania oraz Łodzi, a także członkowie naszej organizacji. Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Małgorzaty Gorgis archeolodzy zakwaterowani zostaną w Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie. Potencjalnych wolontariuszy z Sochaczewa również zachęcamy do zgłoszeń – zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy Stowarzyszenia „Nasz Zamek” naszzamek@gmail.com

Łukasz PopowskiZobacz więcej:
Wykopaliska 2012 - dzień po dniu
Wykopaliska na zamku w 2012 r.
Prace archeologiczne na zamku w Sochaczewie AD 2011 - podsumowanie
Badania archeologiczne na zamku AD 2011
Badania archeologiczne 2011 – dzień po dniu
Badania archeologiczne 2011 – dzień po dniu – fotogaleria
Kurier Mazowiecki Telewizji Polskiej (od 4.46 min. do 6.10 min)
Odkryto relikty bramy zamku w Sochaczewie (Polska Agencja Prasowa)
Zamek odsłania tajemnice i chce znaczyć więcej (portal e-Sochaczew.pl)


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy