Prace archeologiczne na zamku w Sochaczewie AD 2011

Zdjęcia i foto: Prace archeologiczne na zamku w Sochaczewie AD 2011 Historia i tradycja sochaczew

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w okresie od 01.08. do 21.08.2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”, powraca z badaniami archeologicznymi na sochaczewskie wzgórze zamkowe. Podobnie jak w 2006 i 2007 r. ideą merytorycznego dokończenia badań miejscowej warowni udało zainteresować się władze miasta, dzięki czemu po tym i przyszłorocznym sezonie prac wykopaliskowych pojawia się szansa na wydanie ogólnodostępnej książkowej publikacji, dotyczącej dziejów zabytku.

Dotychczas stacjonarne badania na wzgórzu zamkowym odbywały się w 1966 r. oraz w latach 1975-77. Ich wyniki okazały się jednak niepełne i powstała konieczność kontynuacji, toteż w 2006 oraz 2007 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, odbyły się kolejne dwa sezony badawcze. Ponownie - mimo iż udało się znacznie pogłębić wiedzę o lokalnej warowni - prace, w sensie merytorycznym, nie zakończyły się na etapie, pozwalającym na stworzenie monografii obiektu. Jednocześnie, m.in. na skutek działalności naszej organizacji, Urząd Miasta w 2009 r. wykonał projekt zabezpieczenia wzgórza i murów zamkowych, który po realizacji pozwoliłby na ratunek dla zagrożonej osunięciem po zboczu ruiny. Władze Sochaczewa jeszcze w 2009 r. składały aplikację o dofinansowanie prac zabezpieczających ze środków europejskich, jednakże ówcześnie wniosek nie uzyskał wystarczającej ilości punktów. W roku bieżącym – w wyniku obecności na liście rezerwowej – ponownie zaistniała szansa na pozyskanie środków na realizację zabezpieczenia (prace odbyłyby się w 2012 r.). Jako, że jednym z założeń projektu jest uniemożliwiające późniejszą archeologiczną ingerencję wybrukowanie dziedzińca zamkowego, toteż powstała konieczność merytorycznego zakończenia badań na wzgórzu zamkowym, do czasu podjęcia inwestycji. W tym celu nasza organizacja nawiązała kontakt z archeologiem mgr Tomaszem Olszackim (firma Castrum et Terra Sp. z o. o. Usługi archeologiczno-konserwatorskie) z Łodzi, będącym jednym z kierowników badań na sochaczewskim zamku w 2006 i 2007 r., celem zbudowania kompleksowego programu badań naukowych wzgórza zamkowego, która pozwoliłaby uzupełnić występujące jeszcze niedostatki wiedzy o stanowisku, przed ewentualnym rozpoczęciem prac zabezpieczających. Jednoroczny charakter ratowniczej inwestycji, ograniczył ilość potencjalnych sezonów badawczych do dwóch – tego - i przyszłorocznego. Dla zaistniałej problematyki zrozumienie wykazał burmistrz Piotr Osiecki, który za wskazane uznał przeprowadzenie dwuletnich prac badawczych, zamykających dzieje badań terenowych na najważniejszym sochaczewskim zabytku. Co więcej, zasugerował on potrzebę jak najszybszego wydania książkowej monografii naszego zamku, deklarując pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Tegoroczne dwa główne wykopy archeologiczne założone zostaną we wschodniej części zamku, gdzie w 2006 i 2007 r. udało się zlokalizować fragmenty wieży bramnej z przełomu XV/XVI w. Celem pierwszego z nich będzie architektoniczne przebadanie fundamentu muru frontowego wieży, jego analizy formalnej i próby odnalezienia przelotu bramnego. W kontekście obserwacji archeologicznych ważkim zagadnieniem jest rozpoznanie układu nawarstwień kulturowych w rejonie przedbramia, z możliwą identyfikacją reliktów znanego z źródeł pisanych mostu zamkowego. Drugi z wykopów będzie wytyczony w południowo-wschodnim narożniku wieży, gdzie występować może przypora. Pozostałe wykopym, ograniczone już kubaturowo tylko do odkrywki architektonicznej, powinny kontynuować się w kierunku zachodnim, czyli w stronę dziedzińca, z zamiarem uczytelnienia pełnego rzutu fundamentów wieży bramnej, z możliwością głębszych sondaży architektonicznych w węzłowych partiach murów.

Istnieje również potrzeba archeologicznej weryfikacji chronologii dolnej partii fundamentów dawnych murów kurtynowych późnośredniowiecznej warowni, występujących hipotetycznie pod skrzydłem zachodnim, południowym oraz wschodnim zachowanych ruin zamku nowożytnego, czego dokonamy przy pomocy 3 sondaży, z których pozyskane zostaną próbki zapraw w celu ich laboratoryjnej analizy.

Przy okazji badań podjęta została współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą, do którego zbiorów trafi materiał archeologiczny pozyskany podczas kampanii wykopaliskowej. Jednym z kierowników badań będzie mgr Agnieszka Młyńska z Castrum et Terra, mgr Tomasz Olszacki wystąpi jako koordynator prac, zaś mgr Tomasz Karolak, pracownik Muzeum i zarazem członek naszego Stowarzyszenia, wcieli się w rolę drugiego kierownika. W wykopaliskach udział wezmą studenci i wolontariusze z Poznania oraz Łodzi. Potencjalnych wolontariuszy z Sochaczewa również zachęcamy do zgłoszeń – zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy Stowarzyszenia „Nasz Zamek” naszzamek@gmail.com

Łukasz Popowski

Skorzystaj z usługi „Wykopaliska 2011 - dzień po dniu” i dowiedz sie więcej o przeszłości naszego zamku!

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy