"Władysław Jagiełło - grunwaldzki zwycięzca" - podsumowanie konkursu

/ 17 zdjęć
Zdjęcia i foto: "Władysław Jagiełło - grunwaldzki zwycięzca" - podsumowanie konkursu Historia i tradycja sochaczew
+12

Wielkimi krokami zbliża się, jeśli nie najważniejsze, to z pewnością najbardziej pracowite działanie w dotychczasowej historii naszej organizacji. Mowa oczywiście o anonsowanym już przedsięwzięciu pn. „Przez Ziemię Sochaczewską na Grunwald 600 lat później: 1410-2010”, które Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą oraz Inowłodzkim Bractwem Rycerskim. Cykl trzech imprez cząstkowych, które w dniach 29 czerwca – 2 lipca br. odbędą się w kolejno w Kozłowie Biskupim, Sochaczewie i Śladowie, ma na celu uczczenie przypadającej w tym roku 600. rocznicy wyprawy grunwaldzkiej i popularyzację naszej lokalnej historii i tradycji - wszak odcinek szlaku przemarszu wojsk królewskich, prowadzonych w 1410 r. przez króla Władysława Jagiełłę na Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim, biegł również przez obszar obecnego powiatu sochaczewskiego, a w/w miejscowości były jego głównymi punktami etapowymi.

Pierwszym zwiastunem nadchodzących obchodów rocznicowych był konkurs historyczny pt. „Władysław Jagiełło – grunwaldzki zwycięzca”, efekt współpracy Stowarzyszenia „Nasz Zamek” z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Patronat nad konkursem, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu sochaczewskiego, objęły Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Urząd Miejski w Sochaczewie.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy historycznej, budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. Ramy chronologiczne objęły lata życia i panowania króla Władysława Jagiełły ze szczególnym uwzględnieniem okresu Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. W zakres tematyczny konkursu weszły zagadnienia z dziejów Polski, historii powszechnej, regionalnej i lokalnej.

We wtorek, dn. 8 czerwca br. w gościnnych progach Gimnazjum nr 2 odbył się pierwszy etap konkursu. Uczniowie sześciu szkół podstawowych i sześciu gimnazjów rozwiązywali najpierw testy pisemne, następnie zaś zdobywcy pięciu pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych przystąpili do części ustnej, która wyłoniła zwycięzców i ostateczną klasyfikację.

Organizatorzy zadbali również o to, by oprócz sportowej rywalizacji, wymagającej od uczestników prawdziwie rycerskiej odwagi, zapewnić im program edukacyjny i kulturalno-artystyczny. Pomiędzy częścią pisemną a ustną konkursu przykuł uwagę uczniów pokaz zorganizowany przez Łukasza Kowalskiego oraz Michała Gołkowskiego w ramach nowego projektu Stowarzyszenia „Nasz Zamek” oraz Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pn. „Knechci Miasta Sochaczewa”. Efektem realizacji programu, współfinansowanego przez członków Stowarzyszenia oraz Urząd Miejski, ma być z jednej strony wyekwipowanie dwóch rycerzy w miejskich barwach, z drugiej zaś wprowadzenie w życie kompleksowego dwuletniego programu edukacyjnego, tzw. żywych lekcji historii, organizowanych przez knechtów w placówkach oświatowych podległych władzom miejskim. Po części ustnej konkursu, bezpośrednio przed rozdaniem nagród zaprezentowany został również interesujący program artystyczny wykonany przez uczniów Gimnazjum nr 2.

Poziom przygotowania uczestników konkursu okazał się bardzo wysoki. Rekordzistom zabrakło zaledwie jednej poprawnej odpowiedzi do osiągnięcia maksymalnej punktacji. O przejściu do części ustnej decydowała różnica zaledwie jednego punktu. Wśród uczniów szkół podstawowych niezwykle wyrównany poziom sprawił, że do części ustnej dopuszczono siódemkę uczestników, w celu wyłonienia laureata drugiego miejsca potrzebna zaś była dogrywka.

Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce – Sylwia JUREK (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie);
II miejsce – Filip SZYPSZAK (Szkoła Podstawowa nr 7 z Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie);
III miejsce – Zygmunt MANASTERSKI (Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie);
IV miejsce – Joanna URBANIAK (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim);
V miejsce ex aequo – Dominika SZCZEŚNIAK (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie);
V miejsce ex aequo – Klaudia WYLOT (Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie);
VII miejsce – Patrycja REPELEWICZ (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim);

W kategorii szkół gimnazjalnych końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce – Adam TROJANOWSKI (Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie);
II miejsce – Mariusz BUGAJ (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej);
III miejsce – Mariola ZARZYCKA (Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie);
IV miejsce – Arleta TEMPCZYK (Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie);
V miejsce – Anna KLIMKIEWICZ (Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie);

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie oraz Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie.

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, Gimnazjum nr 2 oraz Urząd Miejski w Sochaczewie.

Duże zainteresowanie naszym konkursem dowiodło, że tego rodzaju przedsięwzięcia warto organizować. Upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jest zresztą jednym z głównych celów naszej organizacji. Mamy nadzieję, że konkurs, jako impreza cykliczna, będzie i w kolejnych latach wzbogacał ofertę kulturalną na terenie powiatu sochaczewskiego.

Cała dwunastka laureatów, najlepsi z najlepszych wyłonieni na pierwszym etapie konkursu, wystąpią w Wielkim Finale, który odbędzie się w środę, dn. 30 czerwca br., w muszli koncertowej na Podzamczu w Sochaczewie jako jeden z punktów programu sochaczewskiej części imprezy pt. „Przez Ziemię Sochaczewską na Grunwald 600 lat później: 1410-2010”, na którą już teraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy . Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu konkursu wywalczyli również prawo wzięcia udziału w uroczystym pasowania na rycerza, które odbędzie się na tej samej imprezie. Na stoisku Stowarzyszenia „Nasz Zamek” oraz Gimnazjum nr 2 na Podzamczu prezentowane będą wówczas również prace plastyczne laureatów i uczestników drugiego z konkursów – „Wyprawa grunwaldzka wczoraj i dziś”.

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” pragnie złożyć serdeczne podziękowania:

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie – za owocną współpracę przy organizacji i realizacji imprezy, w tym w szczególności Pani Dyrektor Teresie Zawiszy-Chlebowskiej, Pani Beacie Wasilewskiej, Panu Zdzisławowi Chlebowskiemu oraz Panu Tomaszowi Kazimierczakowi;

– wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom;

– wszystkim placówkom oświatowym, które zgłosiły uczestników do konkursu, a mianowicie: Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim, Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, Szkole Podstawowej nr 7 z Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach, Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie, Publicznemu Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej, Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków z Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim i Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie;

– szanownym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na konkursie: Panu Piotrowi Osieckiemu – Wicestaroście Sochaczewskiemu, Pani Teresie Przybylskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Panu Julianowi Tasieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Sochaczewie, członkowi Komisji Oświaty RM oraz Panu Markowi Fergińskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania 600. rocznicy wyprawy grunwaldzkiej! Do zobaczenia już za trzy tygodnie na rycerskim szlaku!

Tomasz Karolak
Łukasz Popowski

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy