Wykopaliska na zamku w 2012 r.

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Wykopaliska na zamku w 2012 r. Historia i tradycja sochaczew

19 kwietnia bieżącego roku przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” odbyli spotkanie z burmistrzem Piotrem Osieckim, w sprawie kontynuacji i zakończenia badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym. Konsultacje miały również charakter sprawozdawczy w odniesieniu do wyników wykopalisk z sezonu 2011 r.

Przypomnijmy: w roku ubiegłym, podobnie jak w 2006 i 2007 r., ideą merytorycznego dokończenia badań miejscowej warowni, udało się nam zainteresować nowe władze miasta. Na kanwie zbudowanego razem z Tomaszem Olszackim (będącym jednym z kierowników badań na sochaczewskim zamku w 2006 i 2007 r.), kompleksowego programu badań naukowych Wzgórza Zamkowego, ustalono, że do merytorycznego zakończenia wykopalisk, potrzeba jeszcze dwóch sezonów prac archeologicznych (2011 i 2012 r.). Co cieszy, burmistrz wyraził również zainteresowanie sfinansowaniem, podsumowującej kilkadziesiąt lat badań zamku publikacji książkowej. Po ubiegłorocznych, zaskakujących odkryciach, związanych z dwuczłonowym założeniem bramnym (XV/XVI/XVII w.) oraz nieznanymi reliktami zamku książąt mazowieckich (XIV/XV w.), w celu znalezienia odpowiedzi na nowo powstałe pytania, pojawiła się konieczność wydłużenia planowanego na ten rok sezonu prac archeologicznych z wymiaru jednego do dwóch miesięcy.

W trakcie spotkania jako pierwszy wystąpił Tomasz Olszacki, dokonując sprawozdania archeologicznego za 2011 r. oraz zarysowania dalszej problematyki badawczej. Drugi w kolejności, proponowane działania badawczo – konserwatorskie dla sochaczewskiego zamku (z podziałem na dwie perspektywy czasowe: 2011 – 2014 r. oraz po 2014 r.), zarysował piszący te słowa Łukasz Popowski. Burmistrz Osiecki z zainteresowaniem odniósł się do wyników prac archeologicznych oraz proponowanych na najbliższe lata działań, a w efekcie wyraził wolę kontynuacji badań w tym sezonie.

Na koniec spotkania pojawił się jeszcze temat poboczny. W nawiązaniu do koniecznej obiektywizacji zapisów przygotowywanego właśnie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru parku przy ulicy Traugutta, pod kątem konserwatorskich wymogów narzucających konieczność archeologicznego zdefiniowania historycznej parcelacji działek przy południowej pierzei Rynku (odwzorowanej docelowo na elewacjach odtwarzanej zabudowy) oraz głównych historycznych ciągów komunikacyjnych na niniejszym obszarze (w celu ich częściowego odtworzenia), zaproponowaliśmy również urzędnikom, przy okazji badań na Wzgórzu Zamkowym, możliwość wykonania sondaży archeologicznych na tym obszarze, bez podwyższania kwoty ogólnej środków. Burmistrz wyraził zainteresowanie również tą kwestią.

Więcej szczegółów w odniesieniu do planowanych w tym roku przez Stowarzyszenie „Nasz Zamek” działań archeologicznych, będziemy w stanie podać po uzgodnieniach finansowo – organizacyjnych, jakich we własnym gronie dokonają burmistrzowie.

Ze strony Urzędu Miasta na spotkaniu obecni byli burmistrzowie Piotr Osiecki oraz Marek Fergiński, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Jerzy Ćwiek, Daniel Wachowski z Wydziału Promocji i Aktywizacji oraz Julian i Jolanta Zasuwa z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury.

Łukasz Popowski

Zobacz więcej:
Badania archeologiczne na zamku AD 2011
Badania archeologiczne 2011 – dzień po dniu
Badania archeologiczne 2011 – dzień po dniu – fotogaleria
Kurier Mazowiecki Telewizji Polskiej (od 4.46 min. do 6.10 min)
Odkryto relikty bramy zamku w Sochaczewie (Polska Agencja Prasowa)
Zamek odsłania tajemnice i chce znaczyć więcej (portal e-Sochaczew.pl)
Prace archeologiczne na zamku w Sochaczewie AD 2011

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy